Προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε όλη την ανάπτυξη και την τεχνογνωσία της KS Tools ξανασχεδιάσαμε τον κατάλογό μας. Ο κατάλογος Κ15 προσφέρει μια μοντέρνα οπτική και επιπλέον ευκολία στον χρήστη. Περιέχει περισσότερες από 800 σελίδες και πάνω από 17000 προϊόντα από τον καταπληκτικό κόσμο του εργαλείου.

k15kap1_cover

Spanners

k15kap2_cover

Sockets and operating tools

k15kap3_cover

Torque

k15kap4_cover

Bits

k15kap5_cover

Hexagon key wrenches

k15kap6_cover

Screwdrivers

k15kap7_cover

Pliers

k15kap8_cover

Precision tools

k15kap9_cover

Non sparking tools

k15kap10_cover

Stainless steel / Titanium

k15kap11-COVER

VDE tools

k15kap12_cover

Measuring and testing tools

k15kap13_cover

Pullers

k15kap14_cover

Videoscope technology

k15kap15_cover

Pneumatic tools

k15kap16_cover

Cordless tools

k15kap17_cover

Lighting technology

k15kap18_cover

Workshop equipment

k15kap19_cover

Tool cabinet / insert module system

k15kap20_cover

Cutting tools / brushes and files

k15kap21-cover

Cutting and scraping tools

k15kap22_cover

Hammer

k15kap23-cover

Chisels / punches

k15kap24_cover

Plumbing and installation tools

k15kap25

Construction tools

k15kap26

Industrial safty / workwear

k15kap27

Din and standard parts ranges

kap9_auto_en_cover

Automotive tools

Kap9_lkw_en_cover

HGV tools