Page 78 - Brilliant-Deals
P. 78

  1500 mAh / 3W LED
 M24 x 2,0
 M20 x 1,5
  M12 x 1,25
  M12 x 1,25
  M10 x 1,25
 -
  M10 x 1,0
  M10 x 1,25
 M14 x 1,5
  -
   BT611020
EAN 4042146813409
Σετ φακοί ανίχνευσης διαρροών υπεριώδους ακτινοβολίας, 8 τεμαχίων 1500 mAh / 3W LED
ΒΡΈΙΤΈ ΚΑΘΈ ΔΙΑΡΡΟΗ!
8
  129,-
τεμ.
   1500 mAh
BT586000
EAN 4042146779620
Στηθοσκόπιο μηχανικού
3 x 1,5 V AAA
200 ml
BT581100
EAN 4042146779538
Σετ συσκευή ελέγχου συμπίεσης για βενζινοκινητήρες, 8 τεμαχίων
max. 300 psi
  3W LED
 8
τεμ.
   8,-
BT581050
45,- EAN 4042146779576
M14 M12
Επιβατικά αυτοκίνητα
M18
M10
Μοτοσικλέτα
 BT581100
    78
79,-
Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 31/3/2023
Σετ συσκευή ελέγχου συμπίεσης για 15
πετρελαιοκινητήρες, 15 τεμαχίων
τεμ.
 m
m
0
0
2
   76   77   78   79   80