Page 14 - LL23-06GR_EUR-web
P. 14

     B
       A
R
􏰀
     A 􏰝􏰟􏰒 􏰐􏰟􏰒􏰏􏰚􏰞
􏰠􏰡􏰟􏰕􏰏􏰐􏰒􏰍􏰎􏰢
B 􏰍􏰔􏰏􏰣􏰎􏰜􏰝􏰏􏰜􏰝􏰞􏰚􏰖 􏰍􏰔􏰏􏰘􏰤􏰚􏰍􏰏􏰟
από 3 35,90
Ε􏰔􏰏􏰚􏰏􏰛􏰍􏰕􏰜􏰝􏰞􏰚􏰗
􏰄 􏰇 􏰄􏰈􏰉 􏰇 􏰉 􏰇 􏰉􏰈􏰉 􏰇 􏰃 􏰇 􏰆 􏰇 􏰅 􏰇 􏰁 10 􏰇 11 􏰇 1􏰊 􏰇 1􏰋 􏰇 1􏰄 􏰌􏰌
          A
 B
􏰁1􏰆􏰂0􏰃􏰄􏰅
􏰁1􏰅􏰂0􏰃􏰄􏰅
48
􏰋􏰉􏰈90 €
  48
􏰋􏰅􏰈30 €
   20
 Π􏰍􏰎􏰏􏰐􏰐􏰑􏰒􏰍􏰎􏰍􏰓 􏰔􏰕􏰖􏰎􏰗􏰘􏰗􏰎􏰙􏰍􏰓
   R
􏰀􏰀
68,90
10 􏰇 11 􏰇 1􏰊 􏰇 1􏰋 􏰇 1􏰄 􏰇 1􏰉 􏰇 1􏰃 1􏰆 􏰇 1􏰅 􏰇 1􏰁 􏰇 􏰊0 􏰇 􏰊1 􏰇 􏰊􏰊 􏰇 􏰊􏰄 􏰊􏰆 􏰇 􏰋0 􏰇 􏰋􏰊 􏰌􏰌
       􏰝􏰟􏰒 􏰐􏰟􏰒􏰏􏰚􏰞
 911.0620
                A
B
R 􏰀
          A 􏰝􏰟􏰒 􏰐􏰟􏰒􏰏􏰚􏰞
􏰠􏰡􏰟􏰕􏰏􏰐􏰒􏰍􏰎􏰢
B 􏰍􏰔􏰏􏰣􏰎􏰜􏰝􏰏􏰜􏰝􏰞􏰚􏰖 􏰍􏰔􏰏􏰘􏰤􏰚􏰍􏰏􏰟
από 9 95,90
Ε􏰔􏰏􏰚􏰏􏰛􏰍􏰕􏰜􏰝􏰞􏰚􏰗
+
􏰄 􏰇 􏰄􏰈􏰉 􏰇 􏰉 􏰇 􏰉􏰈􏰉 􏰇 􏰃 􏰇 􏰆 􏰇 􏰅 􏰇 􏰁 10 􏰇 11 􏰇 1􏰊 􏰇 1􏰋 􏰇 1􏰄 􏰇 1􏰉 􏰇 1􏰃 1􏰆 􏰇 1􏰅 􏰇 1􏰁 􏰇 􏰊0 􏰇 􏰊1 􏰇 􏰊􏰊 􏰇 􏰊􏰋 􏰊􏰄 􏰇 􏰊􏰆 􏰇 􏰋0 􏰇 􏰋􏰊 􏰌􏰌
    A
􏰁11􏰂0􏰃􏰁􏰄
94
􏰁􏰉􏰈90 €
  B
􏰁1􏰅􏰂0􏰃􏰁􏰄
94
10􏰃􏰈90 €
   108
R
􏰀􏰀
106,90
􏰄 􏰇 􏰄􏰈􏰉 􏰇 􏰉 􏰇 􏰉􏰈􏰉 􏰇 􏰃 􏰇 􏰆 􏰇 􏰅 􏰇 􏰁 Ε􏰔􏰏􏰚􏰏􏰛􏰍􏰕􏰜􏰝􏰞􏰚􏰗 10 􏰇 11 􏰇 1􏰊 􏰇 1􏰋 􏰇 1􏰄 􏰇 1􏰉 􏰇 1􏰃
1􏰆 􏰇 1􏰅 􏰇 1􏰁 􏰇 􏰊0 􏰇 􏰊1 􏰇 􏰊􏰊 􏰇 􏰊􏰄
􏰊􏰆 􏰇 􏰋0 􏰇 􏰋􏰊 􏰌􏰌
  Π􏰍􏰎􏰏􏰐􏰐􏰑􏰒􏰍􏰎􏰍􏰓 􏰔􏰕􏰖􏰎􏰗􏰘􏰗􏰎􏰙􏰍􏰓
      􏰝􏰟􏰒 􏰐􏰟􏰒􏰏􏰚􏰞
+
    911.0708
    14 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024   12   13   14   15   16