Page 17 - LL23-06GR_EUR-web
P. 17

 47
    􏰉􏰈􏰁􏰌 􏰗
 Π􏰘􏰙􏰚􏰛􏰛􏰜􏰝􏰘􏰙􏰘􏰞 􏰟􏰠􏰡􏰙􏰢􏰣􏰢􏰙􏰤􏰘􏰞
     1􏰅􏰆􏰇
  10 􏰈 11 􏰈 1􏰆 􏰈 1􏰉 􏰈 1􏰁 􏰈 1􏰊 􏰈 1􏰋 􏰈 1􏰃 1􏰌 􏰈 1􏰀 􏰈 􏰆0 􏰈 􏰆1 􏰈 􏰆􏰆 􏰈 􏰆􏰁 􏰍􏰍
 􏰉􏰎
  1􏰋 􏰈 1􏰌 􏰈 􏰆1 􏰍􏰍
 1􏰁 􏰏
   􏰋 􏰈 􏰃 􏰈 􏰌 􏰈 􏰀 􏰈 10 􏰈 11 􏰈 1􏰆 􏰈 1􏰉 􏰈 1􏰁 1􏰊 􏰈 1􏰋 􏰈 1􏰃 􏰈 1􏰌 􏰈 1􏰀 􏰍􏰍
 1􏰎
 􏰆􏰊0 􏰍􏰍
 􏰆􏰎
   1􏰆􏰊 􏰈 􏰆􏰊0 􏰍􏰍
 1􏰎
  1􏰅􏰆􏰇
 􏰊􏰏
 􏰉 􏰈 􏰊􏰐􏰊 􏰈 􏰌 􏰍􏰍 􏰑􏰒1 􏰈 􏰑􏰒􏰆
 1􏰏
  􏰓􏰌 􏰈 􏰓10 􏰈 􏰓1􏰊 􏰈 􏰓􏰆0 􏰈 􏰓􏰆􏰊 􏰈 􏰓􏰆􏰃 􏰓􏰉0 􏰈 􏰓􏰁0
 1􏰏
   􏰆􏰐􏰊 􏰈 􏰉 􏰈 􏰁 􏰈 􏰊 􏰈 􏰋 􏰈 􏰃 􏰈 􏰌 􏰈 10 􏰍􏰍
 1􏰏
 3 - 48 V
 1􏰏
 240 mm
 1􏰏
   180 mm
 1􏰏
 300 g
   R 􏰄􏰄
     178,90
􏰨􏰪􏰝 􏰛􏰪􏰝􏰚􏰥􏰩
   􏰀􏰁0􏰂00􏰁􏰃
     1􏰅􏰁􏰔
       1􏰅􏰆􏰔
                                􏰆􏰏
                   1􏰏
􏰁 􏰈 􏰁􏰐􏰊 􏰈 􏰊 􏰈 􏰊􏰐􏰊 􏰈 􏰋 􏰈 􏰃 􏰈 􏰌 􏰈 􏰀 􏰈 10 11 􏰈 1􏰆 􏰈 1􏰉 􏰍􏰍
  1􏰆 􏰏
10􏰈11􏰈1􏰆􏰈1􏰉􏰈1􏰁􏰈1􏰊􏰈1􏰋􏰈1􏰃 1􏰀􏰈􏰆0􏰈􏰆1􏰈􏰆􏰆􏰈􏰆􏰁􏰈􏰆􏰃􏰈􏰉0􏰈􏰉􏰆􏰍􏰍
 􏰌 􏰈 􏰀 􏰈 10 􏰈 11 􏰈 1􏰆 􏰈 1􏰉 􏰈 1􏰁 􏰈 1􏰊 􏰈 1􏰋 1􏰃 􏰈 1􏰌 􏰈 1􏰀 􏰍􏰍
 1􏰅􏰁􏰕􏰖 100 􏰍􏰍 􏰅 1􏰅􏰆􏰕􏰖 1􏰆􏰊 􏰍􏰍
 1􏰏
􏰃􏰏
1􏰅􏰁􏰕 􏰅 1􏰅􏰆􏰕
 􏰉 􏰈 􏰁 􏰈 􏰊􏰐􏰊 􏰈 􏰋􏰐􏰊 􏰍􏰍 􏰑􏰒0 􏰈 􏰑􏰒1 􏰈 􏰑􏰒􏰆
 1􏰏
􏰓􏰌 􏰈 􏰓10 􏰈 􏰓1􏰊 􏰈 􏰓􏰆0 􏰈 􏰓􏰆􏰊 􏰈 􏰓􏰆􏰃 􏰈 􏰓􏰉0 􏰓􏰁0 􏰈 􏰓􏰁􏰊 􏰈 􏰓􏰊0
 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
R 􏰄􏰄
    1􏰏
   1􏰏
300 g
   1􏰏
160 mm
  1􏰏
     A
200 mm
 B
B
   +
􏰨􏰪􏰝
A 􏰛􏰪􏰝􏰚􏰥􏰩
􏰫􏰬􏰪􏰠􏰚􏰛􏰝􏰘􏰙􏰭
B 􏰘􏰟􏰚􏰮􏰙􏰧􏰨􏰚􏰧􏰨􏰩􏰥􏰡 􏰘􏰟􏰚􏰣􏰯􏰥􏰘􏰚􏰪
Ε􏰟􏰚􏰥􏰚􏰦􏰘􏰠􏰧􏰨􏰩􏰥􏰢
από
206,90
     917.0797
97
􏰆0􏰋􏰐90 €
         A
A
         B
918.0797
97
􏰆􏰆􏰆􏰐90 €
       Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024 17

   15   16   17   18   19