Page 18 - LL23-06GR_EUR-web
P. 18

    88
1􏰋0􏰃􏰍􏰋0 􏰔
   Π􏰕􏰖􏰗􏰘􏰘􏰙􏰚􏰕􏰖􏰕􏰛 􏰜􏰝􏰞􏰖􏰟􏰠􏰟􏰖􏰡􏰕􏰛
                   1􏰈􏰀􏰉
  􏰀 􏰃 􏰀􏰊􏰋 􏰃 􏰋 􏰃 􏰋􏰊􏰋 􏰃 􏰌 􏰃 􏰆 􏰃 􏰂 􏰃 􏰄 􏰃 10 􏰃 11 1􏰍 􏰃 1􏰅 􏰇􏰇
 1􏰈􏰍􏰉
  1􏰀􏰃1􏰋􏰃1􏰌􏰃1􏰆􏰃1􏰂􏰃1􏰄􏰃􏰍0􏰃􏰍1􏰃􏰍􏰍 􏰍􏰅􏰃􏰍􏰀􏰃􏰍􏰋􏰃􏰍􏰌􏰃􏰍􏰆􏰃􏰍􏰂􏰅0􏰃􏰅􏰍􏰇􏰇
 1􏰍 􏰎
   􏰌 􏰃 􏰆 􏰃 􏰂 􏰃 􏰄 􏰃 10 􏰃 11 􏰃 1􏰍 􏰃 1􏰅 􏰃 1􏰀 1􏰆 􏰃 1􏰄 􏰃 􏰍􏰍 􏰇􏰇
 􏰅􏰁
 1􏰈􏰀􏰏􏰐 􏰋0 􏰃 100 􏰇􏰇 􏰈 1􏰈􏰍􏰏􏰐 1􏰍􏰋 􏰇􏰇
 1􏰁
   1/4”
 􏰀􏰎
 􏰌􏰊􏰋 􏰃 􏰂 􏰇􏰇 􏰑􏰒1 􏰃 􏰑􏰒􏰍
 1􏰁
   1􏰈􏰀􏰏
 1􏰁
 1􏰈􏰀􏰏
 1􏰁
   150 - 250 V
 1􏰁
  250 mm
 1􏰁
 180 mm
 1􏰁
   300 g
 R 􏰓􏰓
196,90
         911.0688
+
􏰢􏰣􏰚 􏰘􏰣􏰚􏰗􏰤􏰥
    127
 Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  Π􏰕􏰖􏰗􏰘􏰘􏰙􏰚􏰕􏰖􏰕􏰛 􏰜􏰝􏰞􏰖􏰟􏰠􏰟􏰖􏰡􏰕􏰛
 12
3􏰀
445,90 +
1 2
3 􏰀􏰀
    􏰀􏰁
   􏰂􏰁
  􏰂􏰃􏰄􏰃10􏰃11􏰃1􏰅 1􏰀􏰃1􏰆􏰃1􏰄􏰇􏰇
      􏰀00 􏰇􏰇
 􏰀90 􏰇􏰇
1􏰈􏰀􏰉
   􏰀 􏰃 􏰀􏰊􏰋 􏰃 􏰋 􏰃 􏰋􏰊􏰋 􏰃 􏰌 􏰃 􏰆 􏰂􏰃􏰄 􏰃10􏰃11􏰃1􏰍 1􏰅 􏰃 1􏰀 􏰇􏰇
 1􏰈􏰍􏰉
   10 􏰃 1􏰅 􏰃 1􏰀 􏰃 1􏰌 􏰃 1􏰆 1􏰂􏰃1􏰄􏰃 􏰍0􏰃􏰍􏰍􏰃􏰍􏰀 􏰍􏰆 􏰃 􏰅0 􏰃 􏰅􏰍 􏰇􏰇
     911.0727
   18 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
   16   17   18   19   20