Page 29 - LL23-06GR_EUR-web
P. 29

    Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
150
0.
.9
9
8
80
05
5
15
􏰎
17
82,90
􏰪􏰣􏰘􏰜􏰧􏰣 􏰘􏰣􏰞􏰣􏰑􏰜􏰟􏰣􏰖
􏰃10
􏰃􏰇
􏰃􏰆
􏰃􏰀
􏰃􏰄
􏰃􏰂
􏰠􏰡􏰘􏰝􏰢􏰣 􏰄􏰈􏰇 􏰍􏰍
􏰠􏰡􏰘􏰝􏰢􏰣 􏰄􏰈0 􏰍􏰍
􏰠􏰡􏰘􏰝􏰢􏰣 􏰂􏰈􏰋 􏰍􏰍
􏰠􏰡􏰘􏰝􏰢􏰣 􏰋􏰈􏰄 􏰍􏰍
Α􏰘􏰚􏰝􏰞􏰒􏰟􏰜􏰚􏰝 􏰆􏰈􏰄 􏰍􏰍
Α􏰘􏰚􏰝􏰞􏰒􏰟􏰜􏰚􏰝 􏰄􏰈􏰇 􏰍􏰍
Α􏰘􏰚􏰝􏰞􏰒􏰟􏰜􏰚􏰝 􏰄􏰈0 􏰍􏰍
Α􏰘􏰚􏰝􏰞􏰒􏰟􏰜􏰚􏰝 􏰂􏰈􏰋 􏰍􏰍
Α􏰘􏰚􏰝􏰞􏰒􏰟􏰜􏰚􏰝 􏰋􏰈􏰄 􏰍􏰍
175,90
150.9630
􏰆 􏰆
􏰍
Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
29
􏰏
􏰂􏰁
􏰇􏰈􏰀 􏰉 􏰀􏰈􏰀 􏰅 1􏰊 􏰉 1􏰋 􏰅 1􏰌 􏰉 1􏰀 􏰍􏰍 􏰀􏰁
􏰃􏰄 􏰅 􏰃􏰀 􏰅 􏰃􏰆 􏰅 􏰃􏰇 􏰅 􏰃10
􏰍
􏰍
􏰍
Π􏰑􏰒􏰕􏰓􏰜􏰟􏰒 􏰬􏰣􏰘􏰚􏰝􏰞􏰒􏰟􏰜􏰚􏰝􏰭
Π􏰑􏰒􏰕􏰓􏰜􏰟􏰒 Π􏰣􏰮􏰒􏰞􏰡􏰧􏰒 􏰬􏰩􏰡􏰘􏰝􏰢􏰣􏰭
                    􏰎
􏰏
150.9805
150.9630
   􏰓􏰕􏰙 􏰢􏰣􏰘􏰜􏰕􏰓􏰣
     􏰞􏰦􏰫􏰚􏰖 􏰍􏰍
  260
 510
   􏰘􏰐􏰒􏰕􏰚􏰝􏰑􏰤􏰜􏰣 􏰞􏰐 􏰥􏰟􏰣 􏰦 􏰧􏰨􏰚 􏰩􏰥􏰑􏰒􏰣
                      260 􏰍􏰍
               Π􏰐􏰑􏰒􏰓􏰓􏰔􏰕􏰐􏰑􏰐􏰖 􏰗􏰘􏰙􏰑􏰚􏰛􏰚􏰑􏰜􏰐􏰖
                510 􏰍􏰍
               


   27   28   29   30   31