Page 3 - LL23-06GR_EUR-web
P. 3

  1􏰀
􏰀1 Σ􏰂􏰃 􏰏􏰋􏰃􏰄􏰋􏰇􏰛􏰌􏰈􏰋
􏰀1 Σ􏰂􏰃 􏰏􏰊􏰂􏰈􏰌􏰈􏰓 􏰄􏰎􏰄􏰙􏰈􏰧􏰕􏰉 5
00
    810.7397
2930,
Τ􏰆􏰍􏰟􏰠􏰊􏰋􏰃􏰍􏰉 􏰂􏰆􏰡􏰋􏰊􏰂􏰈􏰍􏰙􏰢􏰆􏰍􏰉 􏰣10 􏰔􏰂 􏰁􏰤􏰥 􏰂􏰆􏰡􏰋􏰊􏰂􏰛􏰋
   111
1􏰖􏰀􏰘 􏰜 􏰁􏰖􏰝􏰘 􏰜 1􏰖􏰗􏰘 Σ􏰂􏰃 􏰄􏰞􏰊􏰕􏰑􏰞􏰃􏰓 􏰏􏰊􏰂􏰈􏰌􏰈􏰓
2
2950,90 815.7397 Τ􏰆􏰍􏰟􏰠􏰊􏰋􏰃􏰍􏰉 􏰂􏰆􏰡􏰋􏰊􏰂􏰈􏰍􏰙􏰢􏰆􏰍􏰉 􏰣1􏰦 􏰔􏰂 􏰁􏰤􏰥 􏰂􏰆􏰡􏰋􏰊􏰂􏰛􏰋
28 Σ􏰂􏰃 􏰚􏰅􏰑􏰄􏰂􏰉 􏰏􏰋􏰈 􏰊􏰛􏰔􏰂􏰉 6
     􏰀􏰁 Σ􏰂􏰃 􏰄􏰅􏰆􏰇􏰈􏰉 􏰊􏰋􏰌􏰈􏰍􏰎 􏰏􏰋􏰈 􏰂􏰊􏰋􏰄􏰃􏰈􏰏􏰐􏰑 37
  111 Σ􏰂􏰃 􏰏􏰋􏰆􏰒􏰌􏰓􏰏􏰈􏰋 􏰔􏰂 􏰔􏰎􏰃􏰕 1􏰖􏰗􏰘 22 Σ􏰂􏰃 􏰄􏰙􏰒􏰆􏰈􏰓 􏰏􏰋􏰈 􏰏􏰍􏰚􏰛􏰌􏰈􏰋 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
3
    1   2   3   4   5