Page 36 - LL23-06GR_EUR-web
P. 36

   Π􏰉􏰊􏰋􏰌􏰌􏰍􏰎􏰉􏰊􏰉􏰏 􏰐􏰑􏰒􏰊􏰓􏰔􏰓􏰊􏰕􏰉􏰏
1
26,90
   􏰖 Μ􏰉 􏰐􏰊􏰓􏰌􏰗􏰋􏰓􏰊􏰋􏰌􏰘􏰍 􏰊􏰓􏰐􏰙􏰏
 􏰖 Ε􏰚􏰗􏰉􏰋􏰛􏰒 􏰘􏰜􏰎􏰊􏰒􏰌􏰒􏰏 􏰘􏰉 􏰗􏰋􏰝􏰞􏰟􏰠􏰘􏰋􏰌􏰒 􏰈􏰈
 􏰡􏰝􏰋 􏰋􏰚􏰎􏰌􏰢􏰚
   􏰖 Μ􏰉 􏰐􏰕􏰚􏰝􏰡􏰝 􏰌􏰐􏰉􏰋􏰊􏰣􏰘􏰟􏰎􏰣􏰚
   3
3
0
0
0
0
.
.
0
0
5
51
10
0
 Π􏰉􏰊􏰋􏰌􏰌􏰍􏰎􏰉􏰊􏰉􏰏 􏰐􏰑􏰒􏰊􏰓􏰔􏰓􏰊􏰕􏰉􏰏
 1
28,90
􏰖 Μ􏰉 􏰞􏰕􏰗􏰝 􏰌􏰎􏰉􏰊􏰜􏰣􏰌􏰒􏰏 􏰡􏰝􏰋 􏰊􏰤􏰠􏰘􏰋􏰌􏰒 􏰝􏰡􏰊􏰋􏰞􏰉􏰕􏰝􏰏 􏰖 Γ􏰋􏰝 􏰉􏰛􏰣􏰎􏰉􏰊􏰋􏰡􏰜􏰏 􏰡􏰝􏰋 􏰉􏰌􏰣􏰎􏰉􏰊􏰋􏰡􏰜􏰏 􏰘􏰉􏰎􏰊􏰙􏰌􏰉􏰋􏰏􏰇
􏰗􏰋􏰝􏰞􏰝􏰠􏰘􏰋􏰌􏰘􏰜􏰚􏰉􏰏 􏰘􏰉􏰎􏰊􏰙􏰌􏰉􏰋􏰏 􏰡􏰝􏰋 􏰘􏰉􏰎􏰊􏰙􏰌􏰉􏰋􏰏 􏰞􏰟􏰠􏰓􏰥􏰏
    􏰄􏰄􏰅􏰅􏰆􏰆 0􏰇􏰇0􏰂􏰂 􏰈􏰈􏰈􏰈
     3
30
00
0.
05
5
32
2
          1
-38° ΜΕΧΡΙ 520°
55,90
 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ,
   Π􏰉􏰊􏰋􏰌􏰌􏰍􏰎􏰉􏰊􏰉􏰏 􏰐􏰑􏰒􏰊􏰓􏰔􏰓􏰊􏰕􏰉􏰏
                    1􏰀􏰀0􏰁􏰁􏰂􏰂0􏰃􏰃0
            Π􏰉􏰊􏰋􏰌􏰌􏰍􏰎􏰉􏰊􏰉􏰏 􏰐􏰑􏰒􏰊􏰓􏰔􏰓􏰊􏰕􏰉􏰏
     4
64,90
􏰦􏰋􏰝􏰠􏰑􏰝􏰌􏰕􏰘􏰉􏰎􏰊􏰓 􏰆 􏰓􏰐􏰎􏰋􏰡􏰙 􏰌􏰥􏰌􏰡􏰉􏰥􏰙 􏰉􏰑􏰜􏰧􏰨􏰓􏰥 􏰧􏰋􏰝 􏰥􏰧􏰊􏰟 􏰘􏰐􏰝􏰎􏰝􏰊􏰋􏰢􏰚 􏰡􏰝􏰋 􏰝􏰚􏰎􏰋􏰩􏰥􏰡􏰎􏰋􏰡􏰟
                         4
        Adblue® Adblue®
76,90
􏰦􏰋􏰝􏰠􏰑􏰝􏰌􏰕􏰘􏰉􏰎􏰊􏰓 􏰆 􏰓􏰐􏰎􏰋􏰡􏰙 􏰌􏰥􏰌􏰡􏰉􏰥􏰙 􏰉􏰑􏰜􏰧􏰨􏰓􏰥 􏰧􏰋􏰝 􏰥􏰧􏰊􏰟 􏰘􏰐􏰝􏰎􏰝􏰊􏰋􏰢􏰚􏰇 􏰝􏰚􏰎􏰋􏰩􏰥􏰡􏰎􏰋􏰡􏰟 􏰡􏰝􏰋 􏰐􏰊􏰍􏰌􏰠􏰉􏰎􏰝 􏰪􏰫􏰬􏰭􏰮􏰯®
                            550.1285
Π􏰉􏰊􏰋􏰌􏰌􏰍􏰎􏰉􏰊􏰉􏰏 􏰐􏰑􏰒􏰊􏰓􏰔􏰓􏰊􏰕􏰉􏰏
      550.1290
 36 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024


   34   35   36   37   38