Page 37 - LL23-06GR_EUR-web
P. 37

      Π􏰗􏰘􏰙􏰚􏰚􏰛􏰜􏰗􏰘􏰗􏰝 􏰞􏰟􏰠􏰘􏰡􏰢􏰡􏰘􏰣􏰗􏰝
0􏰊􏰊 􏰊
􏰃􏰃􏰅􏰅􏰊􏰊
􏰇􏰇􏰅􏰅􏰊􏰊
􏰀􏰀0􏰊􏰊 Σ􏰗􏰜 􏰟􏰡􏰚􏰜􏰡􏰣
179,90
4
XL
          900 􏰆􏰆􏰆􏰆
600 􏰆􏰆􏰆􏰆
                 􏰀
􏰀􏰀1
11
1􏰁􏰁􏰁
􏰂􏰂􏰂􏰃􏰃
􏰃
10
0
   Π􏰗􏰘􏰙􏰚􏰚􏰛􏰜􏰗􏰘􏰗􏰝 􏰞􏰟􏰠􏰘􏰡􏰢􏰡􏰘􏰣􏰗􏰝
 4
 22,90 11 􏰄 11􏰅 􏰆􏰆
1􏰅 􏰄 1􏰂􏰅 􏰆􏰆
1􏰂 􏰄 􏰈􏰉0 􏰆􏰆
1􏰂 􏰄 􏰃􏰇0 􏰆􏰆
          Σ􏰗􏰜 􏰟􏰡􏰚􏰜􏰡􏰣
   911.8100
     Π􏰗􏰘􏰙􏰚􏰚􏰛􏰜􏰗􏰘􏰗􏰝 􏰞􏰟􏰠􏰘􏰡􏰢􏰡􏰘􏰣􏰗􏰝
  22
Σ􏰗􏰜 􏰗􏰫􏰡􏰟􏰦􏰗􏰙􏰚 􏰳􏰭􏰘􏰥􏰳􏰟􏰙􏰦􏰡􏰙 􏰲􏰗􏰪􏰙􏰦􏰰􏰝 􏰷􏰘􏰰􏰚􏰠􏰝 􏰨􏰗 􏰉􏰸􏰈 􏰬􏰘􏰥􏰷􏰣􏰡􏰪􏰗􏰝
373,90
􏰉0 􏰋 􏰈􏰅 􏰋 􏰂􏰅 􏰆􏰆
􏰉􏰉 􏰉􏰉 􏰅􏰅 􏰆􏰆 􏰆􏰆
􏰉 􏰈 􏰅 􏰆 􏰆 1 1 􏰇􏰇 0 0 􏰆􏰆 􏰆􏰆
1􏰂􏰅 􏰆􏰆
􏰌 􏰆􏰍􏰎􏰁 100 􏰆􏰆 1􏰉0 􏰆􏰆
        􏰹 Μ􏰙􏰦􏰘􏰛􏰝 􏰦􏰣􏰪􏰭􏰳􏰪􏰡􏰝 􏰡􏰟􏰣􏰚􏰺􏰠􏰚􏰠􏰝 􏰷􏰵􏰘􏰠 􏰚􏰜􏰡􏰳􏰝 􏰥􏰳􏰜􏰛􏰨􏰥􏰜􏰥 􏰦􏰟􏰗􏰙􏰪􏰛􏰨􏰗􏰪􏰡􏰳􏰝 􏰬􏰘􏰥􏰷􏰣􏰡􏰪􏰗􏰝
􏰥􏰢􏰥􏰣􏰘􏰗􏰚􏰠􏰝
􏰹 􏰂 􏰭􏰳􏰪􏰥􏰜􏰩􏰝 􏰞􏰥􏰘􏰥􏰟􏰟􏰥􏰲􏰩􏰝 􏰗􏰘􏰲􏰥􏰟􏰗􏰣􏰡􏰳 􏰥􏰢􏰥􏰣􏰘􏰗􏰚􏰠􏰝
􏰹 Ι􏰭􏰙􏰥􏰣􏰜􏰗􏰘􏰥 􏰥􏰪􏰺􏰗􏰦􏰜􏰙􏰦􏰰 􏰵􏰜􏰘􏰥􏰦􏰜􏰡􏰝 􏰨􏰗 􏰗􏰞􏰥􏰲􏰮􏰲􏰙􏰦􏰵 􏰚􏰦􏰟􏰠􏰘􏰳􏰨􏰩􏰪􏰡 􏰚􏰞􏰗􏰣􏰘􏰮􏰨􏰥
􏰹 Μ􏰙􏰦􏰘􏰰 􏰥􏰞􏰥􏰙􏰜􏰡􏰧􏰨􏰗􏰪􏰠 􏰭􏰧􏰪􏰥􏰨􏰠
􏰹 􏰗􏰙􏰭􏰙􏰦􏰛􏰝 􏰗􏰘􏰲􏰥􏰟􏰗􏰙􏰡􏰷􏰵􏰟􏰳􏰬􏰥􏰝
     10 􏰏􏰏􏰐􏰐 􏰑􏰑􏰒􏰒 1􏰁􏰁1􏰓􏰓􏰉􏰉􏰔􏰔 􏰄􏰄 1􏰕􏰕􏰒􏰒
        700.1200
   7
 Π􏰗􏰘􏰙􏰚􏰚􏰛􏰜􏰗􏰘􏰗􏰝 􏰞􏰟􏰠􏰘􏰡􏰢􏰡􏰘􏰣􏰗􏰝
 Π􏰗􏰘􏰙􏰚􏰚􏰛􏰜􏰗􏰘􏰗􏰝 􏰞􏰟􏰠􏰘􏰡􏰢􏰡􏰘􏰣􏰗􏰝
     517.1555
   􏰕􏰕􏰕
􏰎
􏰎􏰎 􏰇􏰇􏰇 􏰋􏰋
􏰋
􏰂􏰂􏰂􏰎􏰎􏰎
􏰀􏰀􏰀 􏰋􏰋􏰋 1
10
􏰎􏰎􏰎11 􏰋􏰋
􏰋1
1􏰉􏰉
􏰉􏰎􏰎􏰎1􏰈􏰈􏰈 􏰋􏰋􏰋 1􏰃􏰃􏰃􏰎􏰎􏰎1􏰅􏰅􏰅 􏰋􏰋􏰋 1􏰕􏰕􏰕􏰎􏰎􏰎1􏰇􏰇􏰇 􏰋􏰋􏰋 1􏰂􏰂􏰂􏰎􏰎􏰎1􏰀􏰀􏰀 􏰆􏰆􏰆􏰆􏰆􏰆
   13
81,90
ΓΙΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΆΚΤΗΣ ΆΝΆΓΚΗΣ 0% 85%
Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
37
Γ􏰙􏰥 􏰜􏰡 􏰟􏰧􏰚􏰙􏰨􏰡 􏰦􏰥􏰙 􏰫􏰗􏰬􏰣􏰭􏰮􏰨􏰥 􏰚􏰢􏰠􏰪􏰮􏰨􏰩􏰪􏰮􏰪 􏰞􏰥􏰫􏰙􏰨􏰥􏰭􏰙􏰯􏰪 􏰦􏰥􏰙 􏰬􏰙􏰭􏰯􏰪 􏰨􏰗 􏰗􏰟􏰥􏰜􏰜􏰮􏰨􏰥􏰜􏰙􏰦􏰩􏰝 􏰰 􏰱􏰚􏰜􏰘􏰡􏰲􏰲􏰳􏰟􏰗􏰨􏰩􏰪􏰗􏰝􏰴 􏰦􏰥􏰜􏰵
􏰩􏰮􏰝 􏰂􏰅􏰶
􏰦􏰗􏰢􏰥􏰟􏰩􏰝
95,90 􏰤􏰥􏰦􏰜􏰧􏰟􏰙􏰡􏰙 􏰃􏰅􏰊 􏰦􏰗􏰦􏰥􏰨􏰨􏰩􏰪􏰡􏰙
 ΝΕΟ
                                                          Μ􏰗
   􏰈􏰓􏰂􏰖
1􏰓􏰓􏰉􏰉􏰖􏰖
    913.3930
    􏰂􏰋􏰀􏰋10 11􏰋1􏰉􏰋1􏰈􏰋1􏰃􏰋1􏰅􏰋1􏰕􏰋1􏰇􏰋1􏰂􏰋1􏰀􏰆􏰆
       

   35   36   37   38   39