Page 4 - LL23-06GR_EUR-web
P. 4

 564
Π􏰍􏰎􏰏􏰐􏰐􏰑􏰒􏰍􏰎􏰍􏰓 􏰔􏰕􏰖􏰎􏰗􏰘􏰗􏰎􏰙􏰍􏰓
527 􏰃􏰃
􏰅􏰉􏰂􏰊􏰅􏰂􏰋􏰄
Ε􏰔􏰏􏰔􏰕􏰠􏰗􏰟 􏰔􏰎􏰗􏰐􏰒􏰡􏰐􏰙􏰡 􏰔􏰕􏰍􏰝􏰎􏰏􏰜􏰞􏰟 􏰍􏰔􏰏􏰘􏰡􏰟􏰍􏰏􏰞􏰟
Μ􏰍 􏰚􏰛􏰐􏰖 􏰜􏰗􏰝􏰒􏰏􏰞􏰟
Α􏰟􏰢􏰍􏰜􏰒􏰏􏰜􏰛 􏰠􏰟􏰐􏰘􏰡􏰏􏰎􏰡 􏰠􏰣􏰎􏰡􏰟􏰡
Α􏰟􏰒􏰏􏰐􏰒􏰡􏰒􏰏􏰜􏰗􏰙 􏰒􏰎􏰗􏰤􏰗􏰙 􏰥􏰍 􏰘􏰎􏰠􏰟􏰗
527 􏰃􏰃
􏰀􏰂 􏰃􏰃
1􏰂􏰄 􏰃􏰃
1 2 3 􏰄 5 6 7
8
100 􏰈
1.0􏰄0 􏰃􏰃
4
Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
􏰃􏰃 􏰃􏰃
0 62 1 .
ΚΆΛΩΣΗΡΘΆΤΕ ΣΤΗ
Ι
Δ
ΙΆ.􏰄
1
ΙΤ0􏰃􏰃
ΕΡΆ0
ΦΆ
ΡΔ
Υ
90
3890,
564 ΜΕ ΙΆ ΓΆ ΛΕ Ε Ρ
Κ􏰕􏰍􏰏􏰣􏰡􏰎􏰏􏰛 􏰡􏰐􏰘􏰡􏰕􏰏􏰦􏰑􏰥􏰍􏰟􏰖
􏰀􏰂􏰂 􏰁 􏰇􏰆􏰅 􏰁 􏰀􏰂 􏰃􏰃
􏰀􏰂􏰂 􏰁 􏰇􏰆􏰅 􏰁 1􏰂􏰄 􏰃􏰃
􏰀 􏰁 􏰀􏰂 􏰃􏰃
􏰅􏰄􏰆 􏰃􏰃
1 􏰁 1􏰂􏰄 􏰃􏰃
􏰌 1􏰉􏰂 􏰃􏰃
   2   3   4   5   6