Page 54 - LL23-06GR_EUR-web
P. 54

  1
   Π􏰢􏰣􏰤􏰥􏰥􏰦􏰧􏰢􏰣􏰢􏰨 􏰩􏰪􏰫􏰣􏰬􏰭􏰬􏰣􏰮􏰢􏰨
 􏰀􏰁􏰂􏰃 􏰄 􏰅􏰁􏰆 􏰇11􏰈 􏰉􏰊􏰋􏰌
1
􏰈0􏰍 􏰎 1􏰏0􏰍 􏰐
 3 2 􏰚􏰛􏰓􏰛􏰆􏰜􏰛􏰝􏰓 3
􏰙􏰁􏰂􏰃
  􏰞􏰁􏰓􏰛􏰆 􏰙􏰁􏰂􏰃 􏰏0􏰍 􏰎
   􏰊􏰊􏰊􏰑􏰑􏰑􏰒􏰒􏰒􏰓􏰓􏰓􏰔
22,90
􏰔􏰔􏰕
   􏰏5
􏰕􏰕
 150.8271
􏰖􏰖􏰗􏰗􏰔􏰔􏰘􏰘
􏰳􏰢􏰱􏰰􏰥􏰧􏰴􏰣􏰰􏰨 􏰩􏰮􏰢􏰥􏰫􏰨􏰡􏰵􏰯􏰧􏰪􏰫􏰥􏰫􏰨 􏰰􏰭􏰣􏰬􏰲 􏰇􏰶􏰤􏰬􏰷􏰱􏰸􏰹􏰺􏰯􏰫􏰨 􏰬􏰻􏰥􏰮􏰰􏰨􏰌
  Π􏰢􏰣􏰤􏰥􏰥􏰦􏰧􏰢􏰣􏰢􏰨 􏰩􏰪􏰫􏰣􏰬􏰭􏰬􏰣􏰮􏰢􏰨
 1
Τ􏰣􏰬􏰼􏰴􏰪􏰰􏰧􏰬 􏰥􏰱􏰰􏰹􏰩􏰦
90,90
               350 􏰀􏰀
            6
6
5
5
0
0
􏰀
􏰀
􏰀
􏰀
     500.8013
  Π􏰢􏰣􏰤􏰥􏰥􏰦􏰧􏰢􏰣􏰢􏰨 􏰩􏰪􏰫􏰣􏰬􏰭􏰬􏰣􏰮􏰢􏰨
 1
46,90
5 5 􏰀􏰀 􏰀􏰀 1􏰏􏰏
Α􏰯􏰰􏰣􏰣􏰦􏰭􏰫􏰥􏰫
Ε􏰱􏰭􏰲􏰥􏰫􏰥􏰫
Π􏰤􏰥􏰧􏰦􏰪􏰤 􏰰􏰯􏰰􏰣􏰣􏰦􏰭􏰫􏰥􏰫􏰨􏰡􏰢􏰹􏰭􏰲􏰥􏰫􏰥􏰫􏰨 􏰩􏰢􏰩􏰤􏰢􏰥􏰹􏰺􏰯􏰬􏰻 􏰰􏰺􏰣􏰰
            3􏰟􏰟
8
     􏰠􏰠
􏰡􏰡
Ø
1
0
􏰀􏰀
􏰀􏰀
                                                 515.5090
          54 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024

   52   53   54   55   56