Page 59 - LL23-06GR_EUR-web
P. 59

    Π􏰌􏰍􏰎􏰏􏰏􏰐􏰑􏰌􏰍􏰌􏰒 􏰓􏰔􏰕􏰍􏰖􏰗􏰖􏰍􏰘􏰌􏰒
                                         Τ Ι
Ρ Ε
Α Ι
 Ρ Ο
Π
         8
􏰁 0 0 􏰂􏰂 􏰃 􏰃 􏰁
119,90 Σ􏰙􏰔􏰔􏰖􏰚􏰕 􏰌􏰔􏰌􏰚􏰛􏰖􏰙 􏰜􏰎􏰝􏰍􏰍􏰖􏰕􏰏 􏰞􏰟􏰀 􏰠􏰙􏰔􏰎􏰡􏰜􏰍􏰖􏰠􏰌􏰗􏰝􏰔􏰕􏰏
17,90 1􏰁􏰁0􏰋􏰋1􏰆􏰆1􏰉􏰉
􏰀 􏰀
Κ
Ο
 150.1910
   ΠΆΝΕΞΥΠΝΗ ΕΥΕΛΙΞΙΆ
 Π􏰌􏰍􏰎􏰏􏰏􏰐􏰑􏰌􏰍􏰌􏰒 􏰓􏰔􏰕􏰍􏰖􏰗􏰖􏰍􏰘􏰌􏰒
  3
1
􏰁􏰄 􏰅 􏰀􏰆􏰇􏰁 􏰅 􏰄􏰇􏰀 􏰈􏰂
23
􏰀􏰁􏰇􏰁 􏰅 􏰀􏰄􏰇􏰄 􏰅 􏰀􏰇􏰉 􏰈􏰂 􏰀􏰊􏰇􏰁 􏰅 1􏰉􏰇􏰁 􏰅 􏰀􏰇􏰉 􏰈􏰂
49,90 Σ􏰌􏰑 􏰢􏰣􏰏􏰕 􏰌􏰍􏰚􏰝􏰔􏰌􏰘􏰤􏰡 􏰝􏰓􏰐 􏰏􏰎􏰔􏰎􏰠􏰐􏰡􏰕
                 ΝΕΟ
        500.8077
       Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024 59


   57   58   59   60   61