Page 62 - LL23-06GR_EUR-web
P. 62

    Π􏰖􏰒􏰟􏰚􏰚􏰧􏰝􏰖􏰒􏰖􏰜 􏰨􏰕􏰛􏰒􏰘􏰙􏰘􏰒􏰗􏰖􏰜
                             1 1 􏰉􏰉 􏰋􏰋 􏰋􏰋
  1
42,90 􏰂􏰂􏰇􏰇􏰆􏰆􏰈􏰈
Ε􏰒􏰓􏰔􏰕􏰖􏰗􏰘 􏰔􏰙􏰔􏰗􏰒􏰖􏰚􏰛􏰜 􏰝􏰒􏰘􏰞􏰔􏰕􏰟􏰠􏰡 􏰟􏰢􏰣􏰡􏰝􏰔
􏰢􏰖 􏰔􏰤􏰕􏰔􏰥􏰠􏰚􏰖􏰟􏰜 􏰓􏰖􏰡􏰟􏰥􏰦􏰜 􏰞􏰒􏰦􏰚􏰛􏰜 􏰑 􏰃0􏰌1􏰄􏰀 􏰋􏰋
􏰋􏰋􏰍􏰍􏰊􏰊􏰁􏰁 1􏰄􏰄􏰀􏰀 􏰋􏰋􏰋􏰋
􏰎 1􏰅 􏰏 􏰉􏰀 􏰋􏰋
􏰂0 􏰋􏰋
􏰃0􏰌165 􏰋􏰋
  150.3170
  Π􏰖􏰒􏰟􏰚􏰚􏰧􏰝􏰖􏰒􏰖􏰜 􏰨􏰕􏰛􏰒􏰘􏰙􏰘􏰒􏰗􏰖􏰜
 1
1􏰇􏰇􏰃􏰃􏰈􏰈
􏰑􏰑 􏰂􏰂 􏰐 􏰐 0 0 􏰋􏰋 􏰋􏰋
22,90 Κ􏰕􏰖􏰟􏰩􏰗 􏰢􏰖 􏰨􏰒􏰘􏰖􏰴􏰘􏰞􏰦 􏰓􏰖􏰡􏰟􏰥􏰦􏰜 􏰞􏰒􏰦􏰚􏰛􏰜
􏰓􏰟􏰔 􏰖􏰡􏰝􏰔􏰝􏰦􏰒􏰔 􏰟􏰢􏰣􏰡􏰝􏰔 􏰞􏰒􏰘􏰡􏰟􏰚􏰢􏰘􏰮􏰐 􏰒􏰤􏰭􏰢􏰟􏰵􏰧􏰢􏰖􏰡􏰘
􏰆 􏰌 􏰅􏰀 􏰋􏰋
 ΝΕΟ
         1 1 􏰂􏰂 􏰋􏰋 􏰋􏰋
 􏰬 Γ􏰟􏰔􏰝􏰛􏰚􏰮􏰚􏰙􏰟􏰴􏰛􏰥􏰔􏰟􏰝􏰘􏰕􏰮􏰚􏰟􏰢􏰘􏰝􏰘􏰤􏰖􏰡􏰝􏰔􏰝􏰦􏰒􏰔􏰟􏰢􏰣􏰡􏰝􏰔
􏰞􏰒􏰘􏰡􏰟􏰚􏰢􏰘􏰮
􏰬 􏰶􏰤􏰡􏰔􏰝􏰧􏰝􏰛􏰝􏰔􏰒􏰮􏰭􏰢􏰟􏰚􏰛􏰜􏰥􏰔􏰟􏰓􏰖􏰡􏰟􏰥􏰦􏰜􏰞􏰒􏰦􏰚􏰛􏰜
􏰬 Μ􏰖􏰝􏰣􏰩􏰘􏰚􏰛􏰥􏰗􏰡􏰛􏰚􏰛􏰜􏰖􏰚􏰫􏰝􏰖􏰒􏰟􏰥􏰘􏰮􏰝􏰖􏰝􏰒􏰔􏰓􏰠􏰡􏰘􏰤
􏰥􏰔􏰝􏰣 􏰷􏰱􏰸 􏰂1􏰅0 􏰇 􏰱􏰹􏰺 11􏰉􏰃
􏰬 Μ􏰖􏰢􏰖􏰝􏰣􏰩􏰘􏰚􏰛􏰥􏰗􏰡􏰛􏰚􏰛􏰜􏰖􏰴􏰫􏰝􏰖􏰒􏰟􏰥􏰘􏰮􏰖􏰴􏰔􏰓􏰠􏰡􏰘􏰤1􏰂􏰐0􏰋􏰋
􏰬 Φ􏰫􏰚􏰙􏰔􏰝􏰫􏰢􏰪􏰡􏰘
                1􏰀0􏰁􏰂0􏰃􏰄
  1
23,90
70 􏰋􏰋
1􏰉 􏰋􏰋
  Π􏰖􏰒􏰟􏰚􏰚􏰧􏰝􏰖􏰒􏰖􏰜 􏰨􏰕􏰛􏰒􏰘􏰙􏰘􏰒􏰗􏰖􏰜
􏰎 1􏰀 􏰏 1􏰐􏰀 􏰏 􏰉1 􏰋􏰋
  􏰅􏰉 􏰋􏰋
Ε􏰒􏰓􏰔􏰕􏰖􏰗􏰘 􏰔􏰙􏰔􏰗􏰒􏰖􏰚􏰛􏰜 􏰝􏰒􏰘􏰞􏰔􏰕􏰟􏰠􏰡 􏰟􏰢􏰣􏰡􏰝􏰫􏰡 􏰓􏰖􏰡􏰟􏰥􏰦􏰜 􏰞􏰒􏰦􏰚􏰛􏰜 􏰢􏰖 􏰂 􏰻􏰒􏰔􏰞􏰗􏰘􏰡􏰖􏰜
 150.3130
 Π􏰖􏰒􏰟􏰚􏰚􏰧􏰝􏰖􏰒􏰖􏰜 􏰨􏰕􏰛􏰒􏰘􏰙􏰘􏰒􏰗􏰖􏰜
               􏰃00􏰁􏰅11􏰆
    22
   Π􏰖􏰒􏰟􏰚􏰚􏰧􏰝􏰖􏰒􏰖􏰜 􏰨􏰕􏰛􏰒􏰘􏰙􏰘􏰒􏰗􏰖􏰜
 􏰬 Γ􏰟􏰔 􏰝􏰛􏰡 􏰝􏰘􏰨􏰘􏰭􏰪􏰝􏰛􏰚􏰛 􏰥􏰔􏰟 􏰔􏰙􏰔􏰗􏰒􏰖􏰚􏰛 􏰝􏰫􏰡 􏰩􏰮􏰚􏰥􏰘􏰕􏰔 􏰔􏰡􏰘􏰟􏰓􏰧􏰢􏰖􏰡􏰫􏰡 􏰚􏰤􏰡􏰩􏰪􏰚􏰢􏰫􏰡 􏰚􏰫􏰕􏰦􏰡􏰫􏰡 􏰢􏰖 􏰚􏰙􏰒􏰣􏰓􏰟􏰚􏰛
􏰖􏰕􏰔􏰝􏰛􏰒􏰗􏰘􏰤 􏰯􏰰􏰱􏰯 􏰚􏰖 􏰚􏰫􏰕􏰦􏰡􏰖􏰜 􏰥􏰔􏰤􏰚􏰗􏰢􏰘􏰤􏰐 􏰥􏰕􏰟􏰢􏰔􏰝􏰟􏰚􏰢􏰘􏰮􏰐 􏰔􏰪􏰒􏰔 􏰥􏰔􏰟 􏰤􏰩􏰒􏰔􏰤􏰕􏰟􏰥􏰘􏰮 􏰤􏰓􏰒􏰘􏰮
􏰬 􏰲􏰫􏰒􏰗􏰜 􏰙􏰭􏰘􏰒􏰣 􏰝􏰫􏰡 􏰥􏰘􏰤􏰢􏰨􏰫􏰝􏰠􏰡 􏰚􏰤􏰡􏰩􏰪􏰚􏰢􏰫􏰡􏰐 􏰚􏰫􏰕􏰦􏰡􏰫􏰡 􏰥􏰔􏰤􏰚􏰗􏰢􏰘􏰤 􏰥􏰔􏰟 􏰖􏰮􏰥􏰔􏰢􏰨􏰝􏰫􏰡 􏰚􏰫􏰕􏰦􏰡􏰫􏰡 􏰥􏰔􏰤􏰚􏰗􏰢􏰘􏰤
  􏰬 Γ􏰒􏰦􏰓􏰘􏰒􏰛 􏰥􏰔􏰟 􏰖􏰮􏰥􏰘􏰕􏰛 􏰔􏰨􏰘􏰚􏰮􏰡􏰩􏰖􏰚􏰛 􏰝􏰫􏰡 􏰚􏰫􏰕􏰦􏰡􏰫􏰡 􏰥􏰔􏰤􏰚􏰗􏰢􏰘􏰤
 􏰬 Γ􏰟􏰔 􏰚􏰞􏰖􏰩􏰧􏰡 􏰧􏰕􏰘􏰤􏰜 􏰝􏰘􏰤􏰜 􏰚􏰤􏰡􏰩􏰪􏰚􏰢􏰘􏰤􏰜 􏰚􏰫􏰕􏰦􏰡􏰫􏰡 􏰚􏰖 􏰖􏰤􏰒􏰫􏰨􏰔􏰳􏰥􏰣􏰐 􏰔􏰚􏰟􏰔􏰝􏰟􏰥􏰣 􏰥􏰔􏰟 􏰔􏰢􏰖􏰒􏰟􏰥􏰣􏰡􏰟􏰥􏰔 􏰘􏰞􏰦􏰢􏰔􏰝􏰔
                                        􏰀􏰇1􏰄􏰈        1
􏰂􏰇􏰆􏰈
57,90
􏰂􏰇􏰆􏰈 1􏰇􏰅􏰈
􏰂􏰇􏰃􏰈
􏰀􏰇􏰆􏰈 􏰉􏰇􏰆􏰈
􏰀􏰇1􏰄􏰈
􏰀􏰇􏰆􏰈
􏰀􏰇1􏰄􏰈 􏰊 􏰂􏰇􏰆􏰈
1
􏰃
􏰈􏰈􏰈          􏰂􏰂􏰇􏰇􏰆􏰆􏰈􏰈
􏰇􏰇􏰇􏰇
􏰀􏰀􏰇
1􏰇􏰅􏰈       􏰀􏰇􏰆􏰈
􏰃􏰃􏰃􏰈􏰈
􏰈
􏰈􏰀
􏰇􏰇1􏰄􏰄
􏰄
                                                               􏰂􏰇􏰆􏰈
􏰂􏰇􏰃􏰈
1􏰇􏰅􏰈
􏰉􏰇􏰆􏰈
                      115.1260
Σ􏰖􏰝 􏰔􏰨􏰔􏰚􏰙􏰣􏰕􏰟􏰚􏰛􏰜 􏰚􏰤􏰡􏰩􏰪􏰚􏰢􏰫􏰡 􏰔􏰓􏰫􏰓􏰠􏰡
􏰀􏰇1􏰄􏰈
            1
12,90
Ε􏰒􏰓􏰔􏰕􏰖􏰗􏰘 􏰖􏰕􏰪􏰓􏰞􏰘􏰤 􏰟􏰢􏰣􏰡􏰝􏰫􏰡 􏰞􏰒􏰘􏰡􏰟􏰚􏰢􏰘􏰮 􏰓􏰟􏰔 􏰼􏰹􏰽
 Π􏰖􏰒􏰟􏰘􏰞􏰪􏰜 􏰖􏰙􏰔􏰒􏰢􏰘􏰓􏰦􏰜􏰾 􏰯􏰿􏱀􏱁􏱂􏱃􏱄􏰐 􏰼􏱅􏱆􏱇􏱅􏱂􏱀􏰐 􏰺􏱈􏱅􏱉 􏰥􏰔􏰟 􏱊􏱂􏱋􏱂􏱀􏰍 Μ􏰖 􏰻􏰖􏰡􏰵􏰟􏰡􏰘􏰥􏰟􏰡􏰛􏰝􏰦􏰒􏰖􏰜 1􏰐0 􏰥􏰔􏰟 1􏰐􏰅 􏱌􏰥􏰫􏰩􏰟􏰥􏰧􏰜 􏰥􏰟􏰡􏰛􏰝􏰦􏰒􏰔􏰾 􏱍􏰎􏱍 􏱌􏱎􏱏0􏱐 􏰇 􏱎􏱏􏰺􏱑 􏰇 􏱒􏰎01 􏱌1􏰼􏰼􏱑 􏰇 􏱒􏰎􏱓􏰐 􏱒􏰎􏱍 􏱌􏱎􏱏􏰅􏱑 􏰇 􏱒􏰎􏱍 􏱌􏱎􏱏􏰅 􏰇 􏱎􏱏􏰅􏱐􏱑 􏰇 􏱒􏰎􏱊 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰷􏱑 􏰇 􏱒􏰎􏱔 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰷􏱑 􏰇 􏱒􏰸􏱍 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰷􏱊􏱑 􏰇 􏱒􏰸􏱕 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰷􏱊􏰹􏱑 􏰇 􏱒􏰎􏱓 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰎􏱑 􏰇 􏱒􏰎􏱕 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰎􏱑 􏰇 􏱏1􏰅􏱖􏱎 􏱌􏱎􏱏􏰅􏱐􏱑 􏰇 􏰷1􏰅􏱖􏱎 􏱌􏱎􏱏􏰅􏱐􏰽􏱑 􏰇 􏱏1􏰅􏱖􏱒􏰰 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰷􏱊􏱑 􏰇 􏰷1􏰅􏱖􏱒􏰰􏰐 􏱐1􏰅􏱖􏱒􏰰 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰽􏰷􏱊􏱑 􏰇 􏱏1􏰅􏱖􏱒􏱊 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰷􏱊􏰹􏱑 􏰇 􏰷1􏰅􏱖􏱒􏱊􏰐 􏱐1􏰅􏱖􏱒􏱊 􏱌􏱎􏱏􏰅􏰽􏰷􏱊􏰹􏱑
           62 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024
    
   60   61   62   63   64