Page 65 - LL23-06GR_EUR-web
P. 65

 1
  Π􏰆􏰇􏰈􏰉􏰉􏰊􏰋􏰆􏰇􏰆􏰌 􏰍􏰎􏰏􏰇􏰐􏰑􏰐􏰇􏰒􏰆􏰌
 415,90 Α􏰈􏰉􏱆􏰏􏰋􏰝􏰇􏰗􏰌 􏱆􏰆􏰇􏰭􏰐􏰕􏰇􏰗􏰉􏰒􏰗􏰌
Φ􏰐􏰇􏰋􏰈􏰉􏰋􏰝􏰌 􏰭􏰍􏰗􏰋􏰗􏰇􏰈􏱎􏰔 􏰮􏱏􏰏􏰎􏱎􏰔 􏰉􏰮􏰓􏰔􏰐􏰋􏰝􏰋􏰱􏰔 􏰤􏰀􏰠􏰡1􏰤􏰹􏰀􏰠 􏰪􏰢􏰠􏱇􏱐􏱑􏰾􏰼􏱒􏰻􏰺􏱒 1􏰤􏰷 􏰲 􏰤􏰃􏰷
Φ􏰊􏰇􏰋􏰈􏰉􏰏 􏰭􏰍􏰗􏰋􏰗􏰇􏰒􏰗􏰌 Φ􏰊􏰇􏰋􏰈􏰉􏰏 􏰉􏰮􏰔􏰋􏰝􏰇􏰏􏰉􏰏􏰌
Ε􏰍􏰈􏰉􏰕􏰆􏰮􏰝 􏰋􏰏􏰌 􏰭􏰍􏰗􏰋􏰗􏰇􏰒􏰗􏰌
Τ􏰇􏰐􏰑􏰐􏰚􏰐􏰉􏰒􏰗 􏰉􏰮􏰔􏰆􏰓􏰐􏰳􏰌 􏰇􏰆􏰳􏰭􏰗􏰋􏰐􏰌
􏱅􏰮􏰔􏰗􏰋􏰊􏰋􏰏􏰋􏰗 􏰆􏰔􏰗􏰎􏰎􏰗􏰞􏰝􏰌 􏰭􏰆􏰋􏰗􏰛􏰳 1􏰤 􏰕􏰗􏰈 􏰤􏰃 􏰷􏰽􏱌􏱍
            Τ􏰆􏰓􏰔􏰈􏰕􏰖 􏰉􏰋􏰐􏰈􏰓􏰆􏰒􏰗􏰘
􏱀􏰱􏰇􏰏􏰋􏰈􏰕􏰊􏰋􏰏􏰋􏰗 􏰭􏰍􏰗􏰋􏰗􏰇􏰒􏰗􏰌􏰘
1􏰤􏰷􏰘 􏰅􏰀􏰣􏰀00􏰠􏰾 􏰣 􏰤􏰃􏰷􏰘 􏰃􏰀􏰣􏰤􏰀0􏰠􏰾
 Ε􏰳􏰇􏰐􏰌 􏰋􏰖􏰉􏰏􏰌􏰘
 􏰤􏰤0􏰣􏰤􏰃0􏰷 􏰠􏰟􏰹 􏰀0􏰡􏰂0􏰴􏱁
 Τ􏰖􏰉􏰏 􏰑􏰊􏰇􏰋􏰈􏰉􏰏􏰌􏰘
1􏰃􏰹􏰃􏰷 􏰣 􏰤􏰀􏰠 􏱂1􏰤􏰷􏱃􏰹 􏰤􏱄􏰹􏱄􏰷 􏰣 1􏰤􏰹􏰀􏰠 􏱂􏰤􏰃􏰷􏱃
 Ε􏰳􏰇􏰐􏰌 􏰉􏰮􏰓􏰔􏰊􏰋􏰏􏰋􏰗􏰌􏰘
 􏰀0 􏰴􏰵
 􏱅􏰈􏰆􏰳􏱆􏰮􏰔􏰉􏰏􏰘
 􏰴0􏰀􏱇􏰧􏰣􏱈 􏰤􏱉1􏰹0 􏰿􏰿􏱊
   􏰀􏰀􏰀􏰀0􏰁􏰁1􏰅􏰅􏰃􏰃􏰀􏰀
       1
Ε􏰎􏰆􏰞􏰕􏰋􏰏􏰉 􏰭􏰍􏰗􏰋􏰗􏰇􏰈􏰱􏰔
1􏰤􏰷 􏰡 􏰤􏰃􏰷 􏰕􏰗􏰈 􏰉􏰮􏰉􏰋􏰏􏰭􏰗􏰋􏰐􏰉 􏰑􏰐􏰇􏰋􏰈􏰉􏰏􏰉 􏰭􏰆 􏰆􏰕􏰋􏰮􏰍􏰱􏰋􏰏
453,90 Γ􏰈􏰗 􏰉􏰓􏰆􏰚􏰊􏰔 􏰊􏰎􏰆􏰌
􏰋􏰈􏰌 􏰭􏰍􏰗􏰋􏰗􏰇􏰒􏰆􏰌
          Π􏰆􏰇􏰈􏰉􏰉􏰊􏰋􏰆􏰇􏰆􏰌 􏰍􏰎􏰏􏰇􏰐􏰑􏰐􏰇􏰒􏰆􏰌
       Τ􏰆􏰓􏰔􏰈􏰕􏰖 􏰉􏰋􏰐􏰈􏰓􏰆􏰒􏰗􏰘
􏰙􏰔􏰚􏰆􏰈􏰛􏰏􏰘
 􏰜􏰏􏰑􏰈􏰗􏰕􏰊
 Π􏰆􏰇􏰈􏰐􏰓􏰝 􏰆􏰇􏰞􏰗􏰉􏰒􏰗􏰌 􏰟􏰠 􏰡 􏰢􏰟􏰠􏰘
 􏰃0􏰣􏰤􏰁000 􏰟􏰟􏰠
 Π􏰆􏰇􏰈􏰐􏰓􏰝 􏰆􏰇􏰞􏰗􏰉􏰒􏰗􏰌 􏰟􏰟􏰠􏰘
􏰃0􏰣􏰤􏰁000 􏰟􏰟􏰠
 Π􏰆􏰇􏰈􏰐􏰓􏰝 􏰆􏰇􏰞􏰗􏰉􏰒􏰗􏰌 􏰥􏰦􏰧􏰘
 􏰃0􏰣􏰤􏰁000 􏰟􏰟􏰠
 Π􏰆􏰇􏰈􏰐􏰓􏰝 􏰆􏰇􏰞􏰗􏰉􏰒􏰗􏰌 􏰨􏰧􏰘
 􏰃0􏰣􏰤􏰁000 􏰟􏰟􏰠
 Π􏰆􏰇􏰈􏰐􏰓􏰝 􏰆􏰇􏰞􏰗􏰉􏰒􏰗􏰌 􏰦􏰨􏰟􏰘
􏰃0􏰣􏰤􏰁000 􏰟􏰟􏰠
 Π􏰆􏰇􏰈􏰐􏰓􏰝 􏰆􏰇􏰞􏰗􏰉􏰒􏰗􏰌 􏰩􏰦􏰪􏰫􏰘
 􏰃0􏰣􏰤􏰁000 􏰟􏰟􏰠
 Π􏰆􏰇􏰈􏰐􏰓􏰝 􏰆􏰇􏰞􏰗􏰉􏰒􏰗􏰌 􏰪􏰠􏰨􏰘
􏰃0􏰣􏰤􏰁000 􏰟􏰟􏰠
 􏰬􏰆􏰇􏰭􏰐􏰕􏰇􏰗􏰉􏰒􏰗 􏰎􏰆􏰈􏰋􏰐􏰮􏰇􏰞􏰒􏰗􏰌􏰘
 0􏰯􏰟 􏰰􏰱􏰌 􏰲􏰀􏰀􏰯􏰟
 Ε􏰳􏰇􏰐􏰌 􏰉􏰮􏰓􏰔􏰊􏰋􏰏􏰋􏰗􏰌􏰘
 100 􏰴􏰵
 Ε􏰳􏰇􏰐􏰌 􏰭􏰰􏰋􏰇􏰏􏰉􏰏􏰌􏰘
􏰄􏰣􏰶􏰂 􏰷
 Α􏰕􏰇􏰒􏰸􏰆􏰈􏰗 􏰭􏰰􏰋􏰇􏰏􏰉􏰏􏰌􏰘
 􏰲􏰡􏰣 0􏰹􏰀 􏰢􏰺􏰻􏰼􏰽􏰾􏰿
 Ε􏰳􏰇􏰐􏰌 􏰋􏰖􏰉􏰏􏰌􏰘
 􏰄􏰣􏰶􏰂 􏰷
   START
    Μ􏰆 􏰆􏰕􏰋􏰮􏰍􏰱􏰋􏰝 􏰕􏰗􏰈 􏰶 􏰇􏰐􏰎􏰖 􏰓􏰗􏰇􏰋􏰒
A STOP
A
  􏰀􏰀0􏰁1􏰂􏰃􏰄
    1
619,90
Ε􏰕􏰕􏰈􏰔􏰏􏰋􏰝􏰌 􏰭􏰍􏰗􏰋􏰗􏰇􏰈􏱎􏰔 1􏰤 􏰷 􏰲 􏰤􏰃 􏰷 􏰣 􏰑􏰐􏰇􏰏􏰋􏰝 􏰉􏰮􏰉􏰕􏰆􏰮􏰝 􏰮􏰍􏰐􏰸􏰐􏰝􏱆􏰏􏰉􏰏􏰌 􏰆􏰕􏰕􏰒􏰔􏰏􏰉􏰏􏰌 1􏰃00 􏰠
1.400 A
Τ􏰐 􏰰􏰛􏰮􏰍􏰔􏰐 􏰉􏰳􏰉􏰋􏰏􏰭􏰗 􏰗􏰉􏰑􏰖􏰎􏰆􏰈􏰗􏰌 􏰍􏰇􏰐􏰎􏰗􏰭􏰸􏰖􏰔􏰆􏰈 􏰎􏰖􏱆􏰏 􏰋􏰐􏰮 􏰓􏰇􏰝􏰉􏰋􏰏􏰘
Τ􏰐 􏰕􏰳􏰕􏰎􏰱􏰭􏰗 􏰗􏰉􏰑􏰗􏰎􏰆􏰒􏰗􏰌 􏰍􏰗􏰇􏰰􏰓􏰆􏰈 􏰇􏰆􏰳􏰭􏰗 􏰉􏰋􏰐􏰮􏰌 􏰗􏰕􏰇􏰐􏰚􏰰􏰕􏰋􏰆􏰌 􏰭􏰊􏰔􏰐 􏰊􏰋􏰗􏰔􏰘
􏰣 􏰰􏰓􏰆􏰈 􏰉􏰮􏰔􏰚􏰆􏱆􏰆􏰒 􏰉􏰱􏰉􏰋􏰖 􏱂􏰍􏰐􏰎􏰈􏰕􏰊􏰋􏰏􏰋􏰗􏱃
􏰣 􏰏 􏰉􏰳􏰔􏰚􏰆􏰉􏰏 􏰍􏰇􏰐􏰉􏰋􏰗􏰋􏰆􏰳􏰆􏰋􏰗􏰈 􏰗􏰍􏰊 􏰸􏰇􏰗􏰓􏰮􏰕􏰳􏰕􏰎􏰱􏰭􏰗 􏰣 􏰆􏰑􏰗􏰇􏰭􏰊􏱋􏰆􏰈 􏰏 􏰉􏰱􏰉􏰋􏰝 􏰋􏰖􏰉􏰏
􏰣 􏰏 􏰭􏰍􏰗􏰋􏰗􏰇􏰒􏰗 􏰐􏰓􏰝􏰭􏰗􏰋􏰐􏰌 􏰆􏰒􏰔􏰗􏰈 􏰆􏰔􏰋􏰖􏰛􏰆􏰈
        Π􏰆􏰇􏰈􏰉􏰉􏰊􏰋􏰆􏰇􏰆􏰌 􏰍􏰎􏰏􏰇􏰐􏰑􏰐􏰇􏰒􏰆􏰌
                           550.1720
     Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024 65

   63   64   65   66   67