Page 66 - LL23-06GR_EUR-web
P. 66

     26
 Π􏰘􏰙􏰚􏰛􏰛􏰜􏰝􏰘􏰙􏰘􏰞 􏰟􏰠􏰡􏰙􏰢􏰣􏰢􏰙􏰤􏰘􏰞
     􏰂􏰁
   􏰀 􏰇􏰇 􏰅 􏰄􏰃􏰄 􏰇􏰇
 􏰂􏰁
 􏰈􏰉1 􏰅 􏰈􏰉􏰂
  􏰌􏰁
  􏰌 􏰅 􏰋 􏰅 10 􏰅 1􏰂 􏰅 1􏰆 􏰅 1􏰐 􏰇􏰇
 1􏰁
   1􏰋􏰄 􏰇􏰇
 1􏰁
  1􏰌􏰄 􏰇􏰇
 1􏰁
  􏰆􏰍􏰋􏰗
 1􏰁
 􏰆􏰍􏰋􏰗􏰏 􏰂00 􏰇􏰇
 1􏰁
   􏰆􏰍􏰋􏰗􏰏 1􏰂􏰄 􏰇􏰇
 10 􏰁􏰁
 􏰆􏰍􏰋􏰗􏰏 􏰋􏰅 10 􏰅 11 􏰅 1􏰂 􏰅 1􏰆 1􏰀 􏰅 1􏰌 􏰅 1􏰐 􏰅 1􏰑 􏰅 􏰂􏰂 􏰇􏰇
 1􏰁
   􏰂00 􏰇􏰇
      397,90 Σ􏰥􏰠􏰠􏰢􏰦􏰡 􏰧􏰘 􏰧􏰢􏰨􏰩􏰧􏰘􏰨􏰪 􏰘􏰙􏰦􏰪􏰠􏰘􏰚􏰪
117.1895 􏰦􏰚􏰪 􏰥􏰫􏰙􏰚􏰬􏰚􏰭􏰪 􏰮 􏰡􏰠􏰘􏰭􏰝􏰙􏰚􏰭􏰪 􏰢􏰯􏰡􏰧􏰪􏰝􏰪
      Π􏰘􏰙􏰚􏰛􏰛􏰜􏰝􏰘􏰙􏰘􏰞 􏰟􏰠􏰡􏰙􏰢􏰣􏰢􏰙􏰤􏰘􏰞
  43
               􏰀􏰁  􏰂􏰃􏰄􏰅􏰆􏰅􏰆􏰃􏰄􏰅􏰀􏰇􏰇 􏰆􏰁  􏰈􏰉1􏰅􏰈􏰉􏰂􏰅􏰈􏰉􏰆 􏰆􏰁  􏰊􏰂0􏰅􏰊􏰂􏰄􏰅􏰊􏰆0
    1􏰁 1􏰁
1􏰁
1􏰁
1􏰁
1􏰁
􏰂􏰁  10􏰅􏰂􏰄􏰇􏰇
􏰂10 􏰇􏰇 1􏰋􏰄 􏰇􏰇
   1􏰌􏰄 􏰇􏰇 􏰂1􏰄 􏰇􏰇 1􏰌􏰄 􏰇􏰇 􏰂􏰀0 􏰇􏰇
       759,90
􏰆􏰁  􏰆􏰍􏰋􏰎􏰏􏰒􏰋􏰅􏰒10􏰅􏰒1􏰂
1􏰁
1􏰋0 􏰇􏰇
  1􏰁  􏰆􏰍􏰋􏰎
  1􏰄 􏰁
􏰂􏰁
1 􏰁 1􏰁 1 􏰁
􏰆􏰍􏰋􏰎􏰏 􏰌 􏰅 􏰐 􏰅 􏰋 􏰅 􏰑 􏰅 10 11 􏰅 1􏰂 􏰅 1􏰆 􏰅 1􏰀 􏰅 1􏰌 1􏰐 􏰅 1􏰋 􏰅 1􏰑 􏰅 􏰂0 􏰅 􏰂􏰂 􏰇􏰇
   Σ􏰥􏰠􏰠􏰢􏰦􏰡 􏰧􏰘 􏰧􏰢􏰨􏰩􏰧􏰘􏰨􏰪 􏰘􏰙􏰦􏰪􏰠􏰘􏰚􏰪 􏰦􏰚􏰪 􏰥􏰫􏰙􏰚􏰬􏰚􏰭􏰪 􏰮 􏰡􏰠􏰘􏰭􏰝􏰙􏰚􏰭􏰪 􏰢􏰯􏰡􏰧􏰪􏰝􏰪
117.1890
􏰆􏰍􏰋􏰎􏰏 1􏰄0 􏰅 􏰂􏰄0 􏰇􏰇
􏰓􏰂00􏰇􏰇 􏰂00 􏰇􏰇 􏰄00 􏰇
        18
399,90
Σ􏰘􏰝 􏰦􏰘􏰙􏰧􏰪􏰨􏰚􏰭􏰰 􏰭􏰠􏰘􏰚􏰬􏰚􏰰 􏰧􏰘 􏰟􏰙􏰢􏰛􏰝􏰪􏰝􏰘􏰥􏰝􏰚􏰭􏰱 􏰧􏰜􏰨􏰩􏰛􏰡
118.1500
  Π􏰘􏰙􏰚􏰛􏰛􏰜􏰝􏰘􏰙􏰘􏰞 􏰟􏰠􏰡􏰙􏰢􏰣􏰢􏰙􏰤􏰘􏰞
            1􏰋 􏰁
􏰐 􏰅 􏰋 􏰅 􏰑 􏰅 10 􏰅 11 􏰅 1􏰂 􏰅 1􏰆 􏰅 1􏰀 􏰅 1􏰄 􏰅 1􏰌 1􏰐 􏰅 1􏰋 􏰅 1􏰑 􏰅 􏰂0 􏰅 􏰂1 􏰅 􏰂􏰂 􏰅 􏰂􏰆 􏰅 􏰂􏰀 􏰇􏰇
     1
 Π􏰘􏰙􏰚􏰛􏰛􏰜􏰝􏰘􏰙􏰘􏰞 􏰟􏰠􏰡􏰙􏰢􏰣􏰢􏰙􏰤􏰘􏰞
 􏰔􏰔􏰀􏰀􏰀􏰀􏰕􏰕􏰄􏰄00
216,90
Μ􏰢􏰨􏰩􏰧􏰲􏰨􏰡 􏰙􏰰􏰫􏰬􏰢􏰞 􏰬􏰚􏰰􏰛􏰩􏰛􏰡􏰞
150.0913
0
􏰖
􏰖
     1.680 􏰇􏰇
         66 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024

   64   65   66   67   68