Page 69 - LL23-06GR_EUR-web
P. 69

 12,90
Π􏰗􏰒􏰇􏰆􏰑􏰖􏰇 􏰔􏰏 􏰓􏰢􏰔􏰣􏰋􏰊􏰋 􏰆􏰏􏰐􏰇􏰤􏰒􏰋􏰢 􏰆􏰇􏰗 􏰣􏰏􏰒􏰈􏰋􏰢􏰥􏰇
      1
11
17
7.
02
2
22
2
     Ο 􏰆􏰇􏰈􏰉􏰊􏰋􏰌􏰋􏰍 􏰎􏰊􏰏􏰆􏰈􏰐􏰋􏰆􏰑􏰒􏰎􏰓􏰎􏰍 􏰔􏰏 1􏰕􏰕 􏰓􏰏􏰊􏰑􏰖􏰏􏰍 􏰏􏰑􏰒􏰇􏰗 􏰖􏰗􏰇􏰘􏰙􏰓􏰗􏰔􏰋􏰍 􏰓􏰈􏰋 􏰚􏰚􏰚􏰁􏰛􏰜􏰝􏰞􏰞􏰟􏰜􏰁􏰠􏰞􏰡
75,90 Π􏰗􏰒􏰇􏰆􏰑􏰖􏰇 􏰔􏰏 􏰓􏰢􏰔􏰣􏰋􏰊􏰋
17,90
       1
1
11
1
1
7
7
7.
.
.
0
0
0
2
2
2
2
2
26
6
6
  􏰤􏰦􏰎􏰊􏰧􏰍 􏰈􏰉􏰓􏰎􏰍
        117.1550
Σ􏰏􏰈 􏰆􏰋􏰊􏰨􏰒􏰇􏰆􏰗􏰇 􏰆􏰇􏰘􏰋􏰐􏰗􏰓􏰔􏰋􏰤 􏰩􏰨􏰐􏰋􏰤 􏰔􏰏 􏰇􏰊􏰤􏰓􏰗􏰖􏰇
    2x
 159,90
11􏰀􏰀􏰁􏰁1􏰂􏰂􏰃􏰃􏰂􏰂
􏰄 􏰅 Μ􏰪􏰫􏰐􏰇 􏰦􏰇􏰊􏰗􏰖􏰨􏰈􏰬 􏰪􏰊􏰇􏰓􏰈􏰗􏰆􏰬
     Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024 69

   67   68   69   70   71