Page 77 - LL23-06GR_EUR-web
P. 77

  1
Ε􏰕􏰩􏰕􏰢􏰗 􏰢􏰤􏰔􏰭􏰩􏰰􏰢􏰕 􏰰􏰔􏰶􏰔􏰪􏰖􏰜􏰙 􏰤􏰡􏰰􏰔􏰘􏰜􏰖􏰜􏰙 􏰀􏰁􏰂􏰃􏰁􏰄􏰁􏰅
28,90 1􏰑􏰊􏰒
30 􏰎􏰎
    Π􏰓􏰔􏰕􏰖􏰖􏰗􏰘􏰓􏰔􏰓􏰙 􏰚􏰛􏰜􏰔􏰝􏰞􏰝􏰔􏰟􏰓􏰙
              150.1721
􏰀􏰀􏰁􏰁􏰂􏰂􏰃􏰃􏰁􏰁􏰄􏰄􏰁􏰁􏰅􏰅 􏰆􏰆1􏰇􏰇􏰈􏰈􏰉􏰉 􏰆􏰆􏰊􏰊0􏰋􏰋􏰉􏰉 􏰆􏰆􏰊􏰊1􏰌􏰌􏰉􏰉 􏰆􏰆􏰊􏰊􏰌􏰌􏰍􏰍􏰉􏰉 􏰆􏰆􏰊􏰊􏰋􏰋􏰌􏰌􏰉􏰉 􏰆􏰆􏰊􏰊􏰋􏰋
 Π􏰓􏰔􏰕􏰖􏰖􏰗􏰘􏰓􏰔􏰓􏰙 􏰚􏰛􏰜􏰔􏰝􏰞􏰝􏰔􏰟􏰓􏰙
6
429,90 10 􏰎􏰎
Σ􏰓􏰘 􏰤􏰓􏰔􏰝􏰖􏰞􏰭􏰔􏰝 􏰷􏰸􏰹􏰂􏰺􏰵􏰻􏰎􏰼􏰽􏰃􏰾
110 􏰎􏰎􏰎􏰎
1
􏰏􏰏􏰏
00 􏰏􏰏
1
10 􏰎􏰎
1 1 􏰌􏰌 0 0 􏰎􏰎 􏰎􏰎
10 􏰎􏰎
1
􏰏 􏰊􏰊
10
0􏰎
􏰊􏰋􏰋
􏰋
1
􏰎􏰎􏰎􏰎
􏰎
1􏰊􏰊
􏰊
􏰎􏰎􏰎􏰎
􏰎􏰎
10 􏰎􏰎
             c .
      􏰅 􏰁
 􏰑
 􏰐
3 7
                                        515.3880
  Π􏰓􏰔􏰕􏰖􏰖􏰗􏰘􏰓􏰔􏰓􏰙 􏰚􏰛􏰜􏰔􏰝􏰞􏰝􏰔􏰟􏰓􏰙
 700.5635
1
􏰨 Λ􏰦􏰖􏰕􏰧􏰝 􏰧􏰓 􏰩􏰗􏰡􏰜􏰖􏰜 􏰤􏰢􏰔􏰗􏰧􏰚􏰤􏰔􏰪􏰡􏰉 􏰢􏰗􏰡􏰘􏰔􏰤 􏰫􏰕􏰩􏰪􏰘􏰬􏰡 􏰖􏰭􏰡􏰩􏰮􏰖􏰓􏰪􏰡 􏰯 􏰫􏰕􏰩􏰪􏰘􏰬􏰡 􏰖􏰭􏰡􏰩􏰮􏰖􏰓􏰪􏰡 􏰖􏰘􏰜􏰡 􏰚􏰓􏰔􏰕􏰝􏰥􏰯 􏰘􏰝􏰭 􏰰􏰱􏰝􏰡􏰤 􏰢􏰘􏰛􏰲
􏰨 Μ􏰓 􏰘􏰝􏰡 􏰓􏰕􏰩􏰕􏰢􏰗 􏰩􏰝􏰡􏰜􏰘􏰕􏰢􏰗 􏰚􏰦􏰔􏰝 􏰧􏰓􏰘􏰤􏰞􏰮􏰔􏰓􏰘􏰤􏰕 􏰮􏰡􏰤􏰙 􏰢􏰔􏰝􏰭􏰖􏰘􏰕􏰢􏰗􏰙 􏰚􏰤􏰛􏰧􏰗􏰙 􏰖􏰘􏰤 􏰚􏰔􏰝􏰙 􏰛􏰦􏰖􏰕􏰧􏰝 􏰖􏰚􏰓􏰕􏰔􏰬􏰧􏰤􏰘􏰤􏰉 􏰮􏰘􏰖􏰕 􏰱􏰓􏰢􏰝􏰛􏰛􏰝􏰦􏰡 􏰝􏰕 􏰖􏰢􏰝􏰭􏰔􏰕􏰮􏰙 􏰢􏰤􏰕 􏰩􏰕􏰓􏰭􏰢􏰝􏰛􏰦􏰡􏰓􏰘􏰤􏰕 􏰘􏰝 􏰛􏰦􏰖􏰕􏰧􏰝
􏰨 Α􏰡􏰘􏰰􏰚􏰘􏰝􏰔􏰤􏰙 􏰖􏰧􏰟􏰛􏰜􏰙 􏰚􏰓􏰚􏰕􏰓􏰖􏰧􏰮􏰡􏰝􏰭 􏰤􏰮􏰔􏰤 􏰳10 􏰎􏰎􏰴 􏰣􏰕􏰤 􏰘􏰜 􏰥􏰔􏰯􏰖􏰜 􏰧􏰓 􏰢􏰝􏰕􏰡􏰰 􏰢􏰔􏰝􏰭􏰖􏰘􏰕􏰢􏰰 􏰖􏰞􏰭􏰔􏰕􏰰􏰵􏰖􏰧􏰟􏰛􏰓􏰙 􏰚􏰓􏰚􏰕􏰓􏰖􏰧􏰮􏰡􏰝􏰭 􏰤􏰮􏰔􏰤
􏰊􏰈 􏰎􏰎
190,90
     Π􏰓􏰔􏰕􏰖􏰖􏰗􏰘􏰓􏰔􏰓􏰙 􏰚􏰛􏰜􏰔􏰝􏰞􏰝􏰔􏰟􏰓􏰙
     2
5 􏰎􏰎􏰎􏰎 􏰠􏰝􏰡􏰜􏰘􏰕􏰢􏰗 􏰓􏰔􏰣􏰤􏰛􏰓􏰟􏰝 􏰤􏰞􏰤􏰟􏰔􏰓􏰖􏰜􏰙 􏰕􏰖􏰥􏰦􏰝􏰙 􏰣􏰕􏰤 􏰤􏰢􏰔􏰗􏰧􏰚􏰤􏰔􏰤
9
90
0 􏰎
􏰎􏰎􏰎􏰎
􏰎
           10 􏰎􏰎
    6
   150.1608
  3 10 􏰎􏰎
32,90
Σ􏰓􏰘 􏰓􏰔􏰣􏰤􏰛􏰓􏰟􏰤 􏰤􏰞􏰤􏰟􏰔􏰓􏰖􏰜􏰙
􏰫􏰕􏰩􏰬􏰡 􏰖􏰦􏰖􏰞􏰕􏰱􏰜􏰙
    Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024 77
   75   76   77   78   79