Page 82 - LL23-06GR_EUR-web
P. 82

 Π􏰒􏰓􏰔􏰕􏰕􏰖􏰗􏰒􏰓􏰒􏰘 􏰙􏰚􏰛􏰓􏰜􏰝􏰜􏰓􏰞􏰒􏰘
 1
􏰍 􏰎􏰏􏰐􏰑 􏰍 􏰎􏰏􏰐􏰃
16,90 􏰬􏰢􏰓􏰭􏰦 􏰝􏰓􏰥􏰦􏰧􏰦 􏰢􏰔􏰣 􏰎􏰮􏰯 􏰠􏰣􏰔 􏰰􏰱􏰲
Ε􏰚􏰒􏰢􏰠􏰗􏰨􏰘
􏰂
Ø
􏰂􏰂0
0 􏰄
􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄
 ΝΕΟ
   ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΆ DOT5.1, ENV4 ΚΆΙ ENV6
         155 􏰄􏰄􏰄􏰄
      150.1969
  1
   Π􏰒􏰓􏰔􏰕􏰕􏰖􏰗􏰒􏰓􏰒􏰘 􏰙􏰚􏰛􏰓􏰜􏰝􏰜􏰓􏰞􏰒􏰘
   32,90
Φ􏰔􏰡􏰚􏰛 􏰴􏰒􏰠􏰣􏰕􏰫􏰜􏰪 􏰫􏰒 􏰣􏰦􏰗􏰚􏰞􏰣 􏰢􏰔􏰣 􏰠􏰣􏰤􏰣􏰓􏰔􏰕􏰗􏰔􏰠􏰖 􏰝􏰓􏰥􏰦􏰧􏰦
   Ε􏰔􏰟􏰔􏰠􏰡 􏰢􏰔􏰣 􏰠􏰣􏰤􏰣􏰓􏰔􏰕􏰗􏰔􏰠􏰡 􏰝􏰓􏰥􏰦􏰧􏰦
    150.8258
            2
14,90 Σ􏰒􏰗 􏰡􏰢􏰠􏰔􏰕􏰗􏰓􏰣 􏰢􏰒􏰦􏰔􏰠􏰨􏰘 􏰩􏰓􏰨􏰕􏰛􏰘􏰊 􏰒􏰪􏰠􏰣􏰫􏰙􏰗􏰣
    Π􏰒􏰓􏰔􏰕􏰕􏰖􏰗􏰒􏰓􏰒􏰘 􏰙􏰚􏰛􏰓􏰜􏰝􏰜􏰓􏰞􏰒􏰘
           150.1935
   12
11􏰊􏰀 􏰄􏰄
􏰅 􏰆 􏰂0 􏰄􏰄
1􏰃 􏰄􏰄
􏰇􏰇􏰇 􏰆􏰆􏰆 􏰇􏰇􏰇 􏰆􏰆􏰆 􏰅􏰅􏰅 􏰆􏰆􏰆
1􏰀 􏰄􏰄
􏰂0 􏰄􏰄
􏰋􏰌 􏰂􏰂 􏰄􏰄
 Π􏰒􏰓􏰔􏰕􏰕􏰖􏰗􏰒􏰓􏰒􏰘 􏰙􏰚􏰛􏰓􏰜􏰝􏰜􏰓􏰞􏰒􏰘
      􏰇􏰇􏰇􏰂􏰂􏰂 􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄
􏰄
58,90
  􏰅􏰅􏰅􏰂􏰂􏰂 􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄
􏰄
   􏰀􏰀􏰀 0 0 0 􏰄􏰄 11 􏰆􏰆􏰆 100 􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄
􏰄
􏰄􏰄􏰄
     􏰇 􏰆 􏰂􏰀 􏰈 􏰉 􏰆 􏰂􏰀 􏰄􏰄
Σ􏰒􏰗 􏰒􏰔􏰟􏰔􏰠􏰡 􏰠􏰣􏰓􏰬􏰟􏰡􏰠􏰔􏰣 􏰝􏰓􏰥􏰦􏰧􏰦
   1􏰀0􏰁􏰂􏰃00
    2
19,30 Σ􏰒􏰗 􏰡􏰢􏰠􏰔􏰕􏰗􏰓􏰣 􏰢􏰒􏰦􏰔􏰠􏰨􏰘 􏰩􏰓􏰨􏰕􏰛􏰘􏰊 􏰡􏰠􏰣􏰫􏰙􏰗􏰣
 Π􏰒􏰓􏰔􏰕􏰕􏰖􏰗􏰒􏰓􏰒􏰘 􏰙􏰚􏰛􏰓􏰜􏰝􏰜􏰓􏰞􏰒􏰘
    150.2235
     41
110,90
   Π􏰒􏰓􏰔􏰕􏰕􏰖􏰗􏰒􏰓􏰒􏰘 􏰙􏰚􏰛􏰓􏰜􏰝􏰜􏰓􏰞􏰒􏰘
                      150.1970
Σ􏰒􏰗 􏰒􏰓􏰢􏰣􏰚􏰒􏰞􏰣 􏰒􏰙􏰣􏰦􏰣􏰝􏰜􏰓􏰡􏰘 􏰒􏰫􏰳􏰖􏰚􏰧􏰦 􏰝􏰓􏰥􏰦􏰧􏰦
 82 Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024

   80   81   82   83   84