Page 85 - LL23-06GR_EUR-web
P. 85

      ØØØ
  122.1215
122.1290
122.1260
DIN
􏰍􏰎􏰏
􏰆􏰁􏰇􏰈 􏰄􏰄
􏰈􏰁0 􏰄􏰄
􏰃􏰁0 􏰄􏰄
Μ􏰖 􏰣􏰠􏰤􏰗􏰥􏰝􏰦􏰧􏰚􏰗􏰠
Μ􏰖 􏰣􏰚􏰡􏰛􏰟 􏰙􏰨􏰞􏰩􏰪􏰨􏰪
Μ􏰖 􏰖􏰗􏰫􏰦􏰞􏰖􏰢􏰠 􏰦􏰡􏰦􏰢􏰗􏰖􏰙􏰟􏰜 􏰫􏰗􏰖􏰬􏰘􏰭􏰪
Μ􏰟􏰮􏰦􏰪􏰘􏰣􏰚
Μ􏰖 􏰤􏰧􏰗􏰦􏰤􏰞􏰘􏰣􏰩 􏰯􏰛􏰗􏰦􏰣􏰛􏰠
􏰰􏰖􏰘􏰗􏰠􏰣􏰢􏰪􏰟􏰛􏰟 􏰦􏰪􏰛􏰞􏰢􏰦
Σ􏰛􏰟 􏰱􏰦􏰞􏰢􏰛􏰙􏰦
       1 􏰅 􏰀
      4 16
      Π􏰖􏰗􏰘􏰙􏰙􏰚􏰛􏰖􏰗􏰖􏰜 􏰝􏰞􏰟􏰗􏰠􏰡􏰠􏰗􏰢􏰖􏰜
Π􏰖􏰗􏰘􏰙􏰙􏰚􏰛􏰖􏰗􏰖􏰜 􏰝􏰞􏰟􏰗􏰠􏰡􏰠􏰗􏰢􏰖􏰜
                                                􏰀􏰀
0 􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄􏰄 􏰁
􏰀􏰁0􏰂1􏰅􏰁0 􏰄􏰄
􏰀􏰁0􏰂1􏰃􏰁0 􏰄􏰄
􏰆􏰁􏰇􏰈 􏰄􏰄􏰁 􏰀􏰉1􏰃􏰊
􏰈􏰁0 􏰄􏰄
􏰃 􏰁 0 􏰄 􏰄
􏰀􏰀
􏰀
0
􏰁􏰁􏰁
􏰁
􏰁
0
0
0
􏰂
􏰂
􏰂
􏰂
􏰂
􏰃
􏰃
􏰃
􏰃
􏰃
􏰁
􏰁
􏰁
􏰁
0
0
          58,90 225,90
􏰆􏰁􏰇􏰈􏰂􏰈􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰍􏰎􏰏 􏰃􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰍􏰎􏰏 􏰆􏰁􏰇􏰈􏰂􏰈􏰁0􏰂􏰃􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰍􏰎􏰏􏰂􏰑0􏰒 􏰆􏰁􏰇􏰈􏰂􏰈􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰓􏰔􏰕 􏰃􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰓􏰔􏰕 􏰋􏰋 1 1 􏰅 􏰅 􏰐 􏰐 1 1 􏰁 􏰁 􏰅 􏰅 􏰈 􏰈
                     􏰆􏰁􏰇􏰈 􏰄􏰄
1􏰅
Σ􏰖􏰛 􏰖􏰗􏰫􏰦􏰞􏰖􏰢􏰠 􏰧􏰘􏰦􏰥􏰠􏰗􏰡􏰨􏰙􏰟􏰙
􏰙􏰨􏰞􏰩􏰪􏰨􏰪 􏰡􏰗􏰳􏰪􏰨􏰪 􏰫􏰖􏰪􏰘􏰣􏰩􏰙 􏰐􏰗􏰩􏰙􏰟􏰙 􏰼􏰽􏰾􏰸􏰿􏰐 1
max.
2,5t
 122.1215
Σ􏰖􏰛 􏰙􏰤􏰙􏰣􏰖􏰤􏰩 􏰧􏰘􏰦􏰥􏰠􏰗􏰡􏰨􏰙􏰟􏰙 􏰙􏰨􏰞􏰩􏰪􏰨􏰪 􏰡􏰗􏰳􏰪􏰨􏰪 􏰫􏰖􏰪􏰘􏰣􏰩􏰙 􏰮􏰗􏰩􏰙􏰟􏰙 􏰴􏰵􏰎􏰶􏰏􏰴􏰔􏰷􏰸􏰹􏰺 􏰆􏰁􏰇􏰈 􏰄􏰄
122.1290
  11
 ΥΔΡΆΥΛΙΚΟ ΣΗΜΆΙΝΕΙ ΠΡΆΚΤΙΚΟ!
 Π􏰖􏰗􏰘􏰙􏰙􏰚􏰛􏰖􏰗􏰖􏰜 􏰝􏰞􏰟􏰗􏰠􏰡􏰠􏰗􏰢􏰖􏰜
                   􏰋􏰋 1 1 􏰅􏰅 􏰌􏰌 1 1 􏰁 􏰁 􏰅􏰅 􏰈􏰈 􏰄􏰄 􏰄􏰄
      􏰆􏰁􏰇􏰈􏰂􏰈􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰍􏰎􏰏 􏰃􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰍􏰎􏰏 􏰆􏰁􏰇􏰈􏰂􏰈􏰁0􏰂􏰃􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰍􏰎􏰏􏰂􏰑0􏰒 􏰆􏰁􏰇􏰈􏰂􏰈􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰓􏰔􏰕 􏰃􏰁0 􏰄􏰄􏰁 􏰓􏰔􏰕 􏰋􏰋1􏰅􏰅􏰐􏰐1􏰁􏰁􏰅􏰅􏰈􏰈
􏰀
122.1260
􏰆􏰁􏰇􏰈 􏰄􏰄􏰁 􏰀􏰉1􏰃􏰊
􏰈􏰁0 􏰄􏰄
􏰃􏰁0 􏰄􏰄
379,90 85
                            Σ􏰖􏰛 􏰖􏰗􏰫􏰦􏰞􏰖􏰢􏰠 􏰦􏰪􏰦􏰧􏰢􏰝􏰞􏰨􏰙􏰟􏰜 􏰙􏰨􏰞􏰩􏰪􏰨􏰪 􏰡􏰗􏰳􏰪􏰨􏰪 􏰫􏰖􏰪􏰘􏰣􏰩􏰜 􏰮􏰗􏰩􏰙􏰟􏰜 􏰴􏰵􏰎􏰶􏰏􏰴􏰔􏰷 􏰅 􏰥􏰖 􏰤􏰧􏰗􏰦􏰤􏰞􏰘􏰣􏰚 􏰣􏰻􏰞􏰘􏰪􏰧􏰗􏰠
   Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024   83   84   85   86   87