Page 9 - LL23-06GR_EUR-web
P. 9

 Π􏰏􏰐􏰑􏰒􏰒􏰓􏰔􏰏􏰐􏰏􏰕 􏰖􏰗􏰘􏰐􏰙􏰚􏰙􏰐􏰛􏰏􏰕
 􏰉R
􏰉
R
1
16,90
􏰋􏰋 􏰀􏰀
1􏰈 􏰀􏰀
           315 􏰀􏰀􏰀􏰀
               5
5
52
2
2
2
2
2.
.
.
1
1
1
9
9
9
2
2
22
2
2
 Π􏰏􏰐􏰑􏰒􏰒􏰓􏰔􏰏􏰐􏰏􏰕 􏰖􏰗􏰘􏰐􏰙􏰚􏰙􏰐􏰛􏰏􏰕
10 􏰀􏰀
1􏰂 􏰀􏰀
1
Η ΆΝΆΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΆΣΤΆΝΙΆ 4 ΣΕ 1
1􏰇 􏰀􏰀
1􏰈 􏰀􏰀
      23,90
72 􏰁􏰊
􏰉R
      􏰁
􏰁
􏰁0
0
0
􏰂
􏰂
􏰂􏰃
􏰃
􏰃􏰄
􏰄
􏰄􏰁􏰁􏰁􏰅􏰅􏰅􏰁􏰁􏰁
10 􏰆 1􏰂 􏰆 1􏰇 􏰆 1􏰈 􏰀􏰀
           1
 ΤΟ ΠΟΛΥΤΆΛΕΝΤΟ
 Π􏰏􏰐􏰑􏰒􏰒􏰓􏰔􏰏􏰐􏰏􏰕 􏰖􏰗􏰘􏰐􏰙􏰚􏰙􏰐􏰛􏰏􏰕
    8
􏰎
1
7
􏰋 3
40,90
Κ􏰗􏰏􏰑􏰜􏰛 􏰖􏰙􏰗􏰗􏰝􏰖􏰗􏰞􏰟 􏰗􏰏􏰑􏰔􏰙􏰠􏰐􏰡􏰑􏰞􏰟 􏰏􏰟􏰓􏰕 􏰢􏰏􏰐􏰑􏰙􏰣
1
   260 􏰀􏰀􏰀􏰀
 􏰀
􏰀
              􏰀 􏰀
 3 2
  􏰄 􏰎
 1
      11􏰄􏰃00􏰁􏰁
􏰌 􏰍 􏰈 􏰍 10 􏰍 11 􏰍 1􏰋 􏰍 1􏰂 􏰍 1􏰄 􏰍 1􏰁 􏰍 1􏰅 􏰍 1􏰇 􏰍 1􏰌 􏰍 1􏰈 􏰍 􏰋0 􏰍 􏰋1 􏰍 􏰋􏰋 􏰍 􏰋􏰂 􏰍 􏰋􏰄 􏰍 􏰋􏰁 􏰍 􏰋􏰅 􏰍 􏰋􏰇 􏰍 􏰋􏰌 􏰍 􏰋􏰈 􏰍 􏰂0 􏰍 􏰂1 􏰍 􏰂􏰋 􏰀􏰀
   12
􏰉
R
142,90
   Π􏰏􏰐􏰑􏰒􏰒􏰓􏰔􏰏􏰐􏰏􏰕 􏰖􏰗􏰘􏰐􏰙􏰚􏰙􏰐􏰛􏰏􏰕
       72 􏰁􏰊
      􏰁0􏰂􏰃􏰄􏰅􏰅􏰁
􏰌 􏰎 􏰈 􏰎 10 􏰎 11 􏰎 1􏰋 􏰎 1􏰂 􏰎 1􏰄 􏰎 1􏰁 􏰎 1􏰅 􏰎 1􏰇 􏰎 1􏰌 􏰎 1􏰈 􏰀􏰀
  30
182,90
􏰆 1􏰂 􏰀􏰀
􏰆 1􏰂 􏰀􏰀
 Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
   Π􏰏􏰐􏰑􏰒􏰒􏰓􏰔􏰏􏰐􏰏􏰕 􏰖􏰗􏰘􏰐􏰙􏰚􏰙􏰐􏰛􏰏􏰕
                                􏰆
􏰆1
1
0
0􏰀
􏰀􏰀
􏰀
         1􏰋 􏰆
   1􏰋􏰋
􏰋􏰋 􏰆􏰆
􏰆
􏰆
   􏰁0􏰂􏰃􏰄􏰈􏰅0
􏰉R
 􏰌 􏰎 􏰈 􏰎 10 􏰎 11 􏰎 1􏰋 􏰎 1􏰂 􏰎 1􏰄 􏰎 1􏰁 􏰎 1􏰅 􏰎 1􏰇 􏰎 1􏰌 􏰎 1􏰈 􏰀􏰀
    Όλες οι τιμές σε ΕΥΡ πλέον ΦΠΑ ισχύουν έως 30/9/2024 9
   7   8   9   10   11